Arkiv för 2024


JORF styrelse 2024

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Läs mer »

Hedersledamot i JORF

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

På JORF:s årsmöte utsågs den avgående styrelseledamoten Staffan Åström till hedersledamot vilket förutom äran innebär ständigt medlemsskap i föreningen! Staffan har gjort mycket stora insatser för JORF. Han har suttit i styrelsen sedan slutet av 1980-talet och varit kassör sedan mitten av 1990-talet. Staffan har också varit redaktör för vår tidning Fåglar i Jämtland-Härjedalen under […]

Läs mer »

Fjällens fåglar med Martin Green

februari 26, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat av Daniel Hedenbo I samband med JORF:s årsmöte den 10 februari höll Martin Green ett föredrag på tematFjällens fåglar. Martin arbetar på Lunds universitet och är en av de ansvariga för Svenskfågeltaxering, som driver ett flertal nationella miljöövervaknings- och inventeringsprogram.Dessa program har pågått under flera decennier med syfte utläsa populationstrender förolika arter. I fjällen […]

Läs mer »

Ny fågelfototävling !

februari 13, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Vi inbjuder alla JORF:s medlemmar till en fantasieggande men samtidigt opretentiös tävling där fågelfotografier står i fokus. Glädjen i att se och fotografera våra fantastiska fåglar ska lyftas! Tävlingen är uppdelad i följande två teman och det går bra att tävla i båda kategorierna: Bilderna i första kategorin ska vara tagen i länet, men i den […]

Läs mer »

Resultat från Vinterfåglar inpå knuten

januari 30, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

I Jämtlands län kom gråsiskan i topp men i hela Sverige rapporterades flest talgoxar Topplistan 2024 i Jämtlands län 1 Gråsiska 3700 2 Domherre 2970 3 Talgoxe 2352 4 Blåmes 954 5 Skata 582 6 Pilfink 562 7 Nötskrika 546 8 Gulsparv 500 9 Nötväcka 384 10 Talltita 382 11 Grönfink 341 12 Större hackspett […]

Läs mer »

Kallelse till årsmöte i Jämtlands läns ornitologiska förening

januari 28, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Lördagen 10 februari 2024 kl 13-16 på Östersunds bibliotekMötet inleds med ett föredrag av Martin Green, Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet”Hur går det för fjällens fåglar?”Därefter följer årsmötesförhandlingar. Årsmötet startar omkring kl 15Dagordning1) Val av ordförande för mötet1) Val av sekreterare för mötet2) Val av två justeringsmän3) Fråga om kallelse4) Fråga om dagordningen5) Styrelsens årsberättelse och […]

Läs mer »

Fjällfåglar och JORF Årsmöte 10 feb. 2024

januari 25, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Östersunds bibliotek kl 13.00-16.00 lördag 10 februari. ”Hur går det för fjällens fåglar – och hur vet vi det? Och så en del om Svensk Fågeltaxering också” Martin Green från Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet, berättar om populationsutvecklingen för fjällens fåglar och informerar om Svensk Fågeltaxerings olika delprogram. Efter en fikarast hålls Jämtlands läns ornitologiska förenings årsmöte med […]

Läs mer »