Om JORF

Hökuggla Foto: Steve Dahlfors

Jämtlands läns ornitologiska förening bildades 1980 som en regional förening till SOF, Sveriges ornitologiska förening. Jorf verkar för fågelskydd, fågelforskning samt fågelskådning i Jämtlands län. Jorf valde hökugglan, Jämtlands landskapsfågel, som symbol för föreningen och dess egenskaper som föreningsmotto. Jorf ska hålla ett strängt och vakande öga på fågelskyddet och naturvården.

JORF:s ”tre ben”: Fågelskydd JORF utför särskilda inventeringar av hotade arter och verkar för deras skydd. Det gäller exempelvis jaktfalk och kungsörn som har särskilda projekt i länet. JORF är remissinstans och rådgivare åt lokala och regionala myndigheter i fågelskyddsfrågor.

Erik Hemmingsson med kungsörnunge. Foto: Ulla Falkdalen

Fågelforskning JORF inventerar fåglar i Jämtland och Härjedalen i olika projekt och försöker kartlägga de olika fågelarternas utbredning. JORFs dotterförening FÅF (Föreningen Ånnsjöns Fågelstation) bedriver  ringmärkningsverksamhet och årliga inventeringar av fjäll och våtmarksområden i Västjämtland.

Ringmärkning i Handölsdeltat. Foto: Ulla Falkdalen

Fågelskådning JORF arrangerar kurser, inomhusmöten och exkursioner, där du kan lära dig mer om fåglar.  Du är också välkommen att besöka Ånnsjöns Fågelstation i Handöl.

Fågelskådning nära Ånn under Ånnsjödagen. Foto: Ulla Falkdalen