Arkiv för 2012


Referat från JORF:s grötfest

december 2, 2012Ulla Falkdalen 1 kommentar »

Ett gäng fågelskådare träffades på söndagseftermiddagen för att äta julgröt och få reda på vilket lag som hittat flest arter på artrallyt. Vi var i en lokal i Torvalla som inte var så lätthittad i vintermörkret, men till slut kom i alla fall alla tillrätta. Efter årets första glögg högg vi in på gröten och […]

Läs mer »

Resultat från artrally 2012

november 30, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Resultat av ARTRALLY den 17 november 2012
Namn Antal arter
1. Lag Kim Woxlägd/ Leif Eriksson 32
2. Lag Christer Pålsson/ Ulla Henriksson 31
3. Lag Kjell Nilsson/ Hans Nilsson/ Hans Grundahl 29
4. Lag Gunnar Kvarnlöf/ Karin Kvarnlöf 20
5. Lag Ingvar Alkemar / Elisabeth Marklund 18
ARTLISTA
Totalt 42 arter

Sångsvan
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Storskrake
Järpe
Orre
Sparvhök
Kungsörn
Gråtrut
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Sparvuggla
Gråspett
Spillkråka
Större hackspett
Sidensvans
Strömstare
Kungsfågel
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink

Grönfink
Gråsiska
Tallbit
Domherre
Gulsparv
Sammanställt av Christer Pålsson

Läs mer »

Grötfest 25 november

november 13, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Prisutdelning för artrallyt och sammanfattning av JORF-året 2012. Årets sammankomst blir i en kvarterslokal i Torvalla klockan 16.00. Se karta nedan. Mat till självkostnadspris. Anmäl dig gärna innan fredagen den 22/11 till Elisabeth, antingen via telefon 063-402 99 eller mail: elisabeth.marklund@pp.ephone.se Ange ifall ni behöver eller kan ställa upp med skjuts till lokalen. Alla hjärtligt […]

Läs mer »

Artrally lördag 17 november

oktober 27, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Vilka kan se flest fågelarter under en dag? Bilda lag om 2-3 personer och ge er ut i fågelmarkerna mellan kl 06.00 – 18.00. Samtliga lagmedlemmar måste se eller höra en fågelart för att den ska räknas. Alla fortskaffningsmedel är tillåtna, men miljövänligast möjligt rekommenderas! Ska det åtråvärda vandringspriset stanna väster om Storsjön eller får […]

Läs mer »

Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-14 NATURVÅRDSVERKET Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12 Jämtlands läns ornitologiska förening är starkt kritisk till E.ON Vind Sverige AB:s planerade vindpark i Kopperå nära svenska gränsen vid Storlien. Flera sällsynta och hänsynskrävande fågelarter häckar i det aktuella fjällområdet och kan påverkas negativt genom habitatsförluster, barriäreffekter och kollisioner. Likaså innebär de kraftledningar som tillkommer med […]

Läs mer »

SNF och JORF yttrande över detaljplan för Örndalen, Hån 26:1, Kvisthån 1:11 m fl Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen 3 kommentarer »

2012-09-03 Myndighetsnämnden i Härjedalens kommun   Yttrande över detaljplan för Örndalen, Hån 26:1, Kvisthån 1:11 m fl Härjedalens kommun, Jämtlands län Naturskyddsföreningen i Jämtland- Härjedalen yrkar på att den planerade utbyggnaden i ”Örndalen”, Skorvdalen inte ska genomföras och att bolagets ansökan till alla delar ska avslås. Kungsörn: Personer verksamma i föreningarna, kunniga inom området örn, […]

Läs mer »

Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-11 Enbio AB NORRKÖPING Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun Vi har granskat kartbilden över planerat täktområde och kan konstatera att myren sannolikt inte har några större ornitologiska värden. Området bör ändå inventeras ur fågelsynpunkt, inte minst vad gäller påverkan av tillfartsvägar etc. Omgivande skogsområden är kända för god uggletillgång. Offerdal 2012-10-12 Thomas […]

Läs mer »