Sikåsexkursion framflyttad till 15 maj

6 maj 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

JORF:s exkursion till Sikås på onsdag, den 8 maj, ställs in på grund av dåligt väder. Istället siktar vi på att genomföra exkursionen nästa onsdag, den 15 maj. Samling kl 17.30 på Östersundstravets parkering för samåkning. Info: Daniel Hedenbo, 070–365 72 62.

Kvällsexkursionen till Ändsjön tisdagen den 14:e maj utgår.