Ånnsjöns fågelstation

Handölsdeltat. Foto: Ulla Falkdalen

Ånnsjöns fågelstation drivs av JORF via dotterföreningen Föreningen Ånnsjöns fågelstation. Fågelstationen grundades 1988 och är placerad i Handöl vid Ånnsjön i västra Jämtland, inte långt från Storlien och den norska gränsen. Varje år genomförs ett antal forskningsprojekt för att undersöka fågelpopulationernas utveckling i området. Detta görs bland annat med fjällrutter, myrinventeringar, inventeringar av dubbelbeckasin och ringmärkning av främst småfåglar. Alla som vill är varmt välkomna att delta i dessa projekt, se fågelstationens hemsidaför mer information. Du som är nyfiken på nätfångst och ringmärkning av småfåglar kan jobba som assistent de veckor då vi har minst en erfaren ringmärkare på plats.