Vårprogram 2024

26-29 januari: Vinterfåglar inpå knuten 2024

Vinterfåglar inpå knuten 26–29 januari 2024. Nationell fågelbordsräkning. Räkna fåglarna
på fågelbordet och rapportera in till BirdLife Sverige. www.vinterfaglar.se

10 februari: JORF årsmöte 2024

Östersunds bibliotek kl 13.00-16.00. Martin Green från Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet, berättar om fågelinventeringar. Vi bjuder på fika.

Obestämd dag i mars: Ugglekväll

En kväll i mars med bra väder. Information om dag och samlingsplats läggs ut
på JORF:s hemsida och Facebook innan. Observera att det kan bli med kort varsel då det
bestäms efter väderutsikterna. Info: Kristofer Holmsten, 070-548 29 34 och Daniel Hedenbo, 070–365 72 62

25 april: Avaviken

Kvällsskådning vid Avaviken, Dvärsätt. Samling på bron kl 18.00. Info: Kristofer Holmsten, 070-548 29 34

4 maj: Fågeltornskampen

Västra tornet i Tysjöarna, norra sjön: 05:00 – 13:00. Öppet för alla att under dagen komma på besök. Info: Christer Pålsson, 070-648 59 70

Sikåstornet: 05:00 – 13:00. Info: Tor Persson, 070-686 96 23

5 maj: Fågelskådningens dag

Fågelskådning vid Fanbyviken, Sundsjön: Kl 08.00. Info: Daniel Hedenbo, 070–365 72 62

Samling vid Lillsjön, Tullingsås: Kl 08:00. Info: Tor Persson, 070 – 686 96 23

8 maj: Kvällsexkursion till Sikås

Tor Persson och Robert Jansson guidar och berättar om restaureringen av fågeltornet som återinvigdes våren 2022. Samling kl 17.30 på Östersundstravets parkering för samåkning. Info: Daniel Hedenbo, 070–365 72 62

14 maj: Kvällsexkursion till Ändsjön

Kvällsexkursion till det nya fågeltornet i södra änden av Ändsjön. Samling vid fågeltornet kl 18.00. Info: Sixten Lindblom, 070–337 09 08

18-19 maj: Helgexkursion till Höga kusten

Start tidig lördag morgon. Vi samåker i egna bilar. Första stopp Stornäset på Alnön. Vid lunchtid åker vi norrut mot Härnösand och Höga Kusten med flera stopp under vägen. Övernattning i Nordingrå. Morgonskådning och frukost i Fällsvikshamn. Fortsatt skådning lokalt i trakten av Nordingrå på förmiddagen innan det blir dags att vända åter mot Östersund. Anmälan till Thomas Holmberg 073- 058
36 30 E-post: thho46@gmail.com Lämpligt antal 8–10 personer.

1 juni: Ånnsjödagen

Kl 07.00 – 11.00 Fågelskådning längs leden i Ånn.
Kl 13.00 Årsmöte i Föreningen Ånnsjöns Fågelstation i Handöl.
Kl 14.00 – 17.00 Öppet hus på fågelstationen.
Kl 18.00 Middag på Enaforsholm Fjällgård. Bokning 070-527 30 26 info@enaforsholm.se
Bildvisning efter middagen och möjlighet att besöka dubbelbeckasinspel senare på kvällen.