Fågelholktips

13 april 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Detta är en bra holkmodell med öppningsbar front. Det är bra att ha en separat uppsättningsribba mellan holk och träd för att minska risken för att det rinner in vatten i holken.

Om man råkat snickra eller har köpt en holk som saknar separat uppsättningsribba bör man försöka täcka springorna noga med takpapp eller såga av holkens bakre bräda i nivå med taket, sätta dit en separat uppsättningsbräda och lägga takpapp, pressenning eller liknande material över hela taket ända fram och gärna över bakstyckets uppsättningsdel.

Om taket inte täcker holken ordentigt kan det bli blött för de häckande fåglarna!

Fåglarna i denna holk drabbades av en blöt bobale förra året pga olämplig konstruktion där holkens baksida utgjorde uppsättningsbrädan. Det innebar att smältvatten och regn rann in genom en glipa mellan taket och bakre väggen. Samma problem uppstod i en annan likadan holk.

I år är holken och uppsättningsbrädan täckt av takpapp.