Gästboken

I gästboken får du gärna skriva om dina fågelobservationer, men självklart inte häckningsplatser för känsliga arter som jaktfalk, pilgrimsfalk och kungsörn. Rapportera gärna dina observationer även till Artportalen!

Skriv i gästboken genom att kommentera på denna sida nedan. Om du vill kan du registrera dig och logga in, men det går bra att skriva oinloggat.

 • Erik

  Ett par nötkråkor vid Solliden, Östersund.

 • Jerker Gustafsson

  Hej, var i Bruksvallarna (bor i Göeborg) i förra veckan och observerade en fågel i en av björkarna på gårdsplanen framför Fjällhotellet som jag inte kan få till något annat än en höksångare. I artportalen finns endast två registrerade observationer av höksångare i Jämtlands län (Undersåker och Handöl) vilket givetvis gör höksångare mindre trolig. Det är framförallat det tydligt tvärvattrade ljusgrå bröstet/undersidan (ungefär som på en duvhök) som talar för höksångare. Vad tror ni som är lite mer lokalt insatta. Är höksångare över hubvud taget möjlig? Om inte, vad kan det då ha varit för fågel?

  • Kim Woxlägd

   Hej Jerker!
   Med tanke på att höksångare ringmärkts och observerats vid flera tillfällen under 2000-talet så finns trots allt chansen att det är en sådan du sett. Jag kan på rak arm inte komma på mest troliga förväxlingsrisker. Eftersom du är bekant med Artportalen så vore det önskvärt om du rapporterar din observation där (även om du är osäker på art) och beskriver så utförligt som möjligt vilka kännetecken (färg, form, läten m m) samt annat (biotop, rörelsemönster m m) som du noterat och som kan hjälpa rrk Jämtland/Härjedalen att förhoppningsvis fastställa om du sett en höksångare eller inte.

   • Jerker Gustafsson

    Hej Kim, och tack för svaret. Jag lägger in observationen i artportalen.
    Tyvärr är jag själv för okunnig för att utesluta förväxling (det finns
    ju tex mycket ungar ute nu). Men grå färg, tvärvattat bröst i
    kombination med storleken ungefär som en välväxt talgoxe ger inte så
    många förväxlingsarter för vuxna fåglar vad jag kan inse. Tyvärr har jag
    inte tidigare sett en höksångare och det är nog främsta anledning till
    varför jag inte är helt tvärsäker. Användandet av registrerade
    observationer i artportalen som ett spridningsmått för en art är jag för
    övrigt själv starkt kritisk till, eftersom dessa inte är viktade mot
    antalet observervationsförsök per areaenhet i lämplig biotop.