Arkiv för kategorin "Yttranden"


JORF är emot gruvbrytning i alunskiffer

mars 8, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Läs mer »

Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-14 NATURVÅRDSVERKET Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12 Jämtlands läns ornitologiska förening är starkt kritisk till E.ON Vind Sverige AB:s planerade vindpark i Kopperå nära svenska gränsen vid Storlien. Flera sällsynta och hänsynskrävande fågelarter häckar i det aktuella fjällområdet och kan påverkas negativt genom habitatsförluster, barriäreffekter och kollisioner. Likaså innebär de kraftledningar som tillkommer med […]

Läs mer »

SNF och JORF yttrande över detaljplan för Örndalen, Hån 26:1, Kvisthån 1:11 m fl Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen 3 kommentarer »

2012-09-03 Myndighetsnämnden i Härjedalens kommun   Yttrande över detaljplan för Örndalen, Hån 26:1, Kvisthån 1:11 m fl Härjedalens kommun, Jämtlands län Naturskyddsföreningen i Jämtland- Härjedalen yrkar på att den planerade utbyggnaden i ”Örndalen”, Skorvdalen inte ska genomföras och att bolagets ansökan till alla delar ska avslås. Kungsörn: Personer verksamma i föreningarna, kunniga inom området örn, […]

Läs mer »

Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-11 Enbio AB NORRKÖPING Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun Vi har granskat kartbilden över planerat täktområde och kan konstatera att myren sannolikt inte har några större ornitologiska värden. Området bör ändå inventeras ur fågelsynpunkt, inte minst vad gäller påverkan av tillfartsvägar etc. Omgivande skogsområden är kända för god uggletillgång. Offerdal 2012-10-12 Thomas […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun, Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat de handlingar som vi fått oss tillsända, speciellt ” Vindkraftsanläggning Bingsta – Anmälan om uppförande av gruppstation för vindkraft enligt 9 kap miljöbalken. Vi noterar att […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-19 Myndighetsnämnden, Härjedalens kommun Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har tagit del av den rapport Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen som gjorts av Martin Lidvall och Elisabet Persson för Vindvision Norr AB. 2011-10-21. Som fågelskyddsorganisation reagerar vi starkt emot att det inte har gjorts ordentliga fågelinventeringar i området. […]

Läs mer »

Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-06-04 Turinge Energi AB Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun Med anledning av inbjudan till samråd angående vindkraftetableringen vid Storflötten och Länsterhöjden vill JORF framhålla sin positiva syn på initiativet att tillfråga föreningen i ett relativt tidigt skede, så föreningen får möjlighet att påverka så att ett tillräckligt bra beslutsunderlag tas […]

Läs mer »