Artrally 17 November 2018

oktober 26, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Entita. Foto: Ulla Falkdalen

Tid 06.00 – 18.00 lördag 17 november

Plats: var som helst inom Jämtlands län. Vi kollar hur många fågelarter  som kan hittas en novemberdag. Varje lag kan bestå av 2 eller 3 personer och man kan ta sig fram till fots eller med något fordon. Varje fågelart måste ha hörts eller setts av minst två personer för att räknas.  Anmäl laget och antal arter till Christer Pålsson chrpal56@gmail.com  0706485970. Resultaten presenteras på Grötfesten 7 december.

Referat från höstmötet 25 oktober

oktober 28, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Det blev en uppskattad kväll som inleddes med att Elsa Grenholm berättade om sin trettioåriga insats som fågelrehabiliterare i Jämtlands län. Många fåglar har fått professionell hjälp av henne under åren, bland annnat många rovfåglar, ugglor och småfåglar. Nu har hon tyvärr bestämt sig för att avveckla verksamheten, så en ersättare behövs. Det är ett obetalt men viktigt jobb. Du som har intresse av att ta över uppgiften som fågelrehabiliterare kan kontakta Elsa på telefon 0640-18043. Hon hjälper till med upplärning och lämnar över frys med lämplig fågelmat samt en del burar.

Efter detta genomfördes fågelquizet med flera kluriga fåglar. Bland de fjorton mötesdeltagarna fanns en ung fågelskådare som snabbt kunde hitta de rätta svaren.

Höstmöte torsdag 25 oktober 2018

oktober 1, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Tysjöarna söndag 27 maj

maj 16, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Samling klockan 18  längst norrut på Tysjövägen, där Semsån rinner ut ur skogen.

Info Lars Arvidsson 070-3383751

Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag 5-6 maj

april 30, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Fågeltornskampen. Lördag 5 maj

Lillsjön Tullingsås 05:00 – 13:00. Laget: Tor Persson, Robert Jansson och Marie Grip. Öppet för alla att under dagen komma på besök. 

Info Tor Persson  070-6869623

 Västra tornet i Tysjöarna, norra sjön. 05:00 – 13:00.

Ansvarig: Christer Pålsson. Öppet för alla att under dagen komma på besök. Info Christer Pålsson 070 648 59 70
 

Fågelskådningens dag. Söndag 6 maj 

Lillsjön Tullingsås. Start vid Lillsjön, Tullingsås kl 08:00 och beroende på väder, dagsläget mm samåkning till närliggande obsställen. 

Info Robert Jansson 070-2341070

Lillsjön , Östersund    Samling Parkeringen vid slutet av Fagerbacken kl 08:00 

Info Lars Arvidsson 070-3383751

Ändsjön , Frösön  Samling på stora parkeringsplatsen vid Lövstavägen kl 18:00 

Info Lars Arvidsson 070-3383751

Firande vid Lillsjön Tullingsås 3 maj

april 27, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

VÄLKOMNA ATT FIRA VÅTMARKSSTIPENDIET 2018 !

Vi samlas den 3 maj kl 1400 vid Stora Fågeltornet, Lillsjön vid Tullingsås.
Stipendiet delas ut av Svensk Våtmarksfonds ordf. Björn Sprängare
och Erik Sellberg styrelseordf. Ragn-Sells.
Byns egen Tor Persson berättar historien om Lillsjön och dagens
naturupplevelser.
Muntrationer med musik och kaffekalas med specialdesignad
fågeltårta och hembakat från byn.
Tillfälle till spontana fågelexkursioner.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Våtmarksstipendium till Tullingsås!

mars 27, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Våtmarksfonden har beslutat ge Tullingsås byförening i Strömsunds kommun, Jämtland, årets Våtmarksstipendium 2018.

Stipendiet delas ut vid våtmarken Lillsjön, Tullingsås den 3 maj 2018

Lillsjön är en ca 15 ha stor återskapad sjö som ligger väster om byn Tullingsås i Strömsunds kommun, Jämtland. Under början av 1900-talet beslutade Tullingsås bystämma att man skulle sänka Lillsjön. Detta för att skapa mer odlingsmark, framförallt i form av starrslåtter, men även för att skapa förutsättningar för såg och kvarn i byns närhet. Under slutet av 1900-talet påbörjade Tullingsås byförening diskussioner om att återskapa Lillsjön för att i första hand gynna fågellivet. Efter långt och enträget arbete med markägarkontakter och tillståndsansökningar kunde arbetet påbörjas 2013. Invigning av en återuppstånden Lillsjön skedde i maj 2015. Förutom arbete med insamling av medel från olika bidragskällor har det krävts ett stort ideellt engagemang från byföreningens medlemmar.

Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades 1995. I Våtmarksfonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Juryns motivering Tullingsås byförening har med återskapandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Vid arbetet har byföreningen samtidigt haft för ögonen att Lillsjön ska vara tillgänglig för alla.