Resultat artrally lördag 17 nov. 2018

december 9, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

                       Lag                          Antal arter
1. Kim Woxlägd, Johan Råghall  38
2. Christer Pålsson, Ulla Henriksson  32
3. Hans Nilsson, Kjell Nilsson 30
4. Hans Grundahl, Bertil Olsson, Olle Wåhlén  27
5. Robert Jansson, Marie Griph  26
6. Sven-Erik Söderlund, Dagmar Söderlund  23
7. Gunnar Kvarnlöf, Karin Kvarnlöf   7

Totalt sågs/hördes 44 arter.
Björktrast
blåmes
domherre
fiskmås
gråsiska
gråsparv
gråtrut
gräsand
grönfink
gulsparv
havsörn
järpe
kaja
kanadagås
knipa
knölsvan
koltrast
korp
kråka
kungsfågel
lavskrika
nötkråka
nötskrika
nötväcka
orre
pilfink
sidensvans
skata
sparvuggla
spillkråka
steglits
storskrake
strömstare
större hackspett
svartmes
sångsvan
talgoxe
tallbit
talltita
tamduva
tofsmes
tretåig hackspett
turkduva
vigg

Grötfest fredag 7 december kl 17

november 24, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat från höstmötet 25 oktober

oktober 28, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Det blev en uppskattad kväll som inleddes med att Elsa Grenholm berättade om sin trettioåriga insats som fågelrehabiliterare i Jämtlands län. Många fåglar har fått professionell hjälp av henne under åren, bland annnat många rovfåglar, ugglor och småfåglar. Nu har hon tyvärr bestämt sig för att avveckla verksamheten, så en ersättare behövs. Det är ett obetalt men viktigt jobb. Du som har intresse av att ta över uppgiften som fågelrehabiliterare kan kontakta Elsa på telefon 0640-18043. Hon hjälper till med upplärning och lämnar över frys med lämplig fågelmat samt en del burar.

Efter detta genomfördes fågelquizet med flera kluriga fåglar. Bland de fjorton mötesdeltagarna fanns en ung fågelskådare som snabbt kunde hitta de rätta svaren.

Artrally 17 November 2018

oktober 26, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Entita. Foto: Ulla Falkdalen

Tid 06.00 – 18.00 lördag 17 november

Plats: var som helst inom Jämtlands län. Vi kollar hur många fågelarter  som kan hittas en novemberdag. Varje lag kan bestå av 2 eller 3 personer och man kan ta sig fram till fots eller med något fordon. Varje fågelart måste ha hörts eller setts av minst två personer för att räknas.  Anmäl laget och antal arter till Christer Pålsson chrpal56@gmail.com  0706485970. Resultaten presenteras på Grötfesten 7 december.

Höstmöte torsdag 25 oktober 2018

oktober 1, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Tysjöarna söndag 27 maj

maj 16, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Samling klockan 18  längst norrut på Tysjövägen, där Semsån rinner ut ur skogen.

Info Lars Arvidsson 070-3383751

Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag 5-6 maj

april 30, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Fågeltornskampen. Lördag 5 maj

Lillsjön Tullingsås 05:00 – 13:00. Laget: Tor Persson, Robert Jansson och Marie Grip. Öppet för alla att under dagen komma på besök. 

Info Tor Persson  070-6869623

 Västra tornet i Tysjöarna, norra sjön. 05:00 – 13:00.

Ansvarig: Christer Pålsson. Öppet för alla att under dagen komma på besök. Info Christer Pålsson 070 648 59 70
 

Fågelskådningens dag. Söndag 6 maj 

Lillsjön Tullingsås. Start vid Lillsjön, Tullingsås kl 08:00 och beroende på väder, dagsläget mm samåkning till närliggande obsställen. 

Info Robert Jansson 070-2341070

Lillsjön , Östersund    Samling Parkeringen vid slutet av Fagerbacken kl 08:00 

Info Lars Arvidsson 070-3383751

Ändsjön , Frösön  Samling på stora parkeringsplatsen vid Lövstavägen kl 18:00 

Info Lars Arvidsson 070-3383751