Referat från grötfesten

december 18, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

En kväll med gröt och ost/skinkstut och mycket prat. 17 personer kom så lokalen fylldes med fågelentusiaster från både Strömsund och Östersundstrakten. Efter maten redovisade Christer Pålsson resultatet från årets artrally. Kim Woxlägd och Leif Eriksson vann då de sett hela 41 arter. Artrallyt har funnits sju år och för varje nytt år tillkommer nya arter. I år hade det tillkommit bland annat vigg, koltrast och bergfink .
Sedan fick vi se fantastiska bilder från Spanien. Torsten Green Pedersen hade fotograferat och filmat flera olika gamarter. Han hade dessutom besökt Extremadura och fått fina bilder på stor och mindre trapp.
Kvällen avslutades med diskussion om hur vi ska gå vidare med frågan om höjningen av vattnet i Tyssjöområdet som har varit negativt för vadarfåglar.

Resultat Artrally 2016

december 8, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Artrally den 19 november 2016

Vi hade bra väder även denna gång, ca -1 grad, svag vind och solen visade sig också flera gånger under dagen. Tangerat rekord i år både vad gäller antal deltagande lag och antal funna arter totalt sett. Tack till alla som deltog! /Christer

Resultat                                                               Antal arter

  1. Kim Woxlägd/Leif Eriksson                             41
  2. Christer Pålsson/Ulla Henriksson                    30
  3. Lars Strömberg/Eva Strömberg                       25
  4. Hans Grundahl/Hans Nilsson/Kjell Nilsson       24
  5. Robert Jansson/Marie Grip                             23
  6. Gunnar Kvarnlöf/Karin Kvarnlöf                      22
  7. Ingvar Alkemar/Elisabeth Marklund                 22

 

Artförteckning:

sångsvan

kanadagås

gräsand

vigg

sjöorre

knipa

storskrake

orre

tjäder

havsörn

sparvhök

fiskmås

gråtrut

tamduva

sparvuggla

lappuggla

gråspett

spillkråka

större hackspett

sidensvans

strömstare

koltrast

björktrast

svarthätta

stjärtmes

talltita

tofsmes

svartmes

blåmes

talgoxe

nötväcka

nötskrika

skata

nötkråka

kaja

kråka

korp

gråsparv

bergfink

pilfink

grönfink

grönsiska

gråsiska

mindre korsnäbb

tallbit

domherre

gulsparv

 

Sa: 47 arter

Missa inte Grötfesten 7 december !

november 25, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Var med på Jorf:s grötfest! Studiefrämjandets lokal på Biblioteksgatan 9 i Östersund onsdag 7 december kl 18.00

Artrallyt redovisas.

Torsten Green Petersen visar sina fantastiska fågelbilder från Spanien. Föranmälan till Elisabeth på tel. 063-40299 eller mejla till elisabeth.marklund (at) gmail.com

Gröt, skinka m.m. till självkostnadspris.

Höstmötet 29 oktober

oktober 29, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Christer Pålsson visade fina fågelbilder. Han visade även bilder på tusenfotingar, fladdermöss och vackra stora stenar. Vi fick också se en kort film där man både hörde och såg den ofantliga koncentrationen av fåglar vid stranden. Detta från en resa till Seychellerna som han varit på för ett par år sedan.
Ingvar Alkemar berättade om sommarens CES projekt.
Till sist blev det en allmän diskussion om höjningen av vattennivån i Tysjöarna som medfört att tidigare fina områden för rastande vadare blivit översvämmade. Mötets önskemål är att föreningen tar tag i denna fråga.

Höstprogram 2016/ preliminärt vårprogram 2017

september 5, 2016jonaswestling Inga kommentarer »

Hösten 2016

Stornäset 10 september.  Thomas Holmberg tar emot jämtar som vill se fågelsträck m.m. vid Medelpadskusten. Anmälan och mer info.  Thomas Holmberg tel. 073-058 36 30

Euro Bird Watch 1-2 oktober. Fågelskådare i 36 länder rapporterar framförallt flyttfåglar under helgen. Du kan själv rapportera dina iakttagelser på Artportalen, där du också kan följa vilka arter som rapporteras mest.

29 oktober Höstmöte JORF på Östersunds bibliotek 13.00 Thomas Holmberg m. fl. redogör för ringmärkningen på Frösön och Ånnsjön, Christer Pålsson visar fågelbilder. Diskussion kring våtmarksprojektet i Tysjöarna – hur ser konsekvenserna för fågellivet ut?

19 november Artrally. (OBS nytt Datum) Regler: Tävlingen pågår mellan 06.00-18.00. Alla arter man ser eller hör räknas. Ett lag består av minst 2 personer. Mer än halva laget ska identifiera fågeln. Är man 3 personer ska minst 2 identifiera den osv. Flest arter vinner. Redovisning sker på Grötfesten, se nedan. Anmälan till Christer Pålsson, chrpal56 (at) gmail.com

7 december Grötfesten. Studiefrämjandets lokaler kl. 18.00 Artrallyt redovisas. Torsten Green Petersen visar sina fantastiska fågelbilder från Spanien. Anmälan på  tel. 063-402 99 Elisabeth Marklund.

 

Preliminärt vårprogram 2017

18 februari Årsmöte JORF kl. 13.00 på Östersunds Bibliotek

6-7 maj Fågeltornskampen med Fågelskådningens Dag. Tysjöarnas Norra torn, Fågeltornskamp den 6/5, mellan 05.00-12.00. Fågelskådningens Dag kl. 08.00 på tornen vid Tysjöarna, Mattmartjärnen, Tullingsås, m fl. Lars Arvidsson

20 maj Stårsans fågelskådningsdag. Samling Badhusparken 18.00 Information och anmälan Elisabeth Marklund tel.063-40299

3 juni Ånnsjödagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fåglar i Jämtland-Härjedalen

september 4, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Nr 1 2016 av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” finns nu att läsa digitalt här FiJH20161. Tidigare nummer finns under rubriken Föreningstidskriften i vänstra kolumnen.

Digital utgivning av tidskriften

februari 22, 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

JORF har börjat ge ut tidskriften ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” digitalt för att spara på miljö, arbete och tryckkostnader. Vi fortsätter att trycka vissa nummer även på papper, men meddela oss gärna om du fortsättningsvis kan tänka dig att endast få FiJH digitalt. De nummer som hittills finns att läsa digitalt finns under rubriken Föreningstidskriften i vänstra menyn. Glöm inte att lämna din e-postadress under Föreningsbrev för att få samtliga meddelanden från JORF. Då blir du också varslad när det utkommit ett nytt nummer av tidskriften.