Ånnsjödagen lördag 4 juni 2022

maj 29, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Utsikt från Nätaholmentornet Foto: Steve Dahlfors

Ånnsjödagen med guider i fågeltorn och gömslen i Ånn. Lördag 4 juni, mellan kl 07-12. 

Kontaktperson: Thomas Holmberg 073–0583630

Årsmöte i JORF på Nätaholmen, Ånn, kl 13

Öppet hus med fika på Ånnsjöns Fågelstation i Handöl kl 15

JORF ringmärkning på Frösön

maj 24, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Bilder från årets första ringmärkning. Ett par fåglar första rundorna, sedan tomt på fågel i näten. Dock mycket fågelsång runt platsen.

Utflykt till Mussjön

maj 21, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

En härlig fredagskväll drog fyra tjejer till Offerdal för att upptäcka Mussjön. Efter en två kilometers promenad kom vi fram till sjön. Redan på avstånd hörde vi måsar, det visade sig vara dvärgmås. En älg stod i sjön och käkade. Svanar flög sjungande förbi oss i fågeltornet.  Fyra storskrakshanar slogs om en hona och det såg nästan ut som de dränkte henne. Två svärtor låg en liten bit bort och provianterade. Lite fika och samvaro hanns också med.  Nöjda och glada drog vi hem i vad som kändes som en sommarkväll
Artlista: Kungsfågel, gransångare, dvärgmås, trana, vigg, fisktärna, storskrake, kricka, sångsvan, svärta, skrattmås, kanadagås, grönbena, smålom, bläsand, gräsand, bofink, enkelbeckasin, ringduva, lövsångare, sävsparv, ladusvala, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, kråka och storspov.

Kvällsexkursion Tysjöarna 19 maj

maj 14, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Torsdag 19 maj kl 18. Vi samlas vid rampen i Kännåsen. Välkomna! Kontaktperson: Lars Arvidsson 070–338 37 51

JORF Årsmöte på Ånnsjödagen 4 juni 2022

maj 14, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Ånnsjödagen med guider i fågeltorn och gömslen i Ånn. Lördag 4 juni, mellan kl 07-12. Kontaktperson: Thomas Holmberg 073–0583630

Årsmöte i JORF på Nätaholmen, Ånn, 4 juni kl 13.00 i samband med Ånnsjödagen

Resultat från fågeltornskampen

maj 10, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Fågelskådningens dag Ändsjön 8 maj

maj 8, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Fågelskådningens dag 8 maj 2022 blev kall och blåsig. Endast åtta personer besökte fågeltornet vid Ändsjön. Arter som noterades var Svarthakedopping, Skäggdopping, Kanadagås, Gräsand, Snatterand, Skedand, Bläsand, Kricka, Brunand, Vigg, Knipa, Storskrake, Brun kärrhök, Sothöna, Trana, Grönbena, Gluttsnäppa, Brushane, Skrattmås, Fiskmås, Ladusvala, Rödvingetrast, Björktrast, Kungsfågel, Rödhake, Talgoxe, Blåmes, Kråka, Bofink och Sävsparv.

Brushane och grönbena. Foto: Ulla Falkdalen