Våtmarksstipendium till Tullingsås!

mars 27, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Våtmarksfonden har beslutat ge Tullingsås byförening i Strömsunds kommun, Jämtland, årets Våtmarksstipendium 2018.

Stipendiet delas ut vid våtmarken Lillsjön, Tullingsås den 3 maj 2018

Lillsjön är en ca 15 ha stor återskapad sjö som ligger väster om byn Tullingsås i Strömsunds kommun, Jämtland. Under början av 1900-talet beslutade Tullingsås bystämma att man skulle sänka Lillsjön. Detta för att skapa mer odlingsmark, framförallt i form av starrslåtter, men även för att skapa förutsättningar för såg och kvarn i byns närhet. Under slutet av 1900-talet påbörjade Tullingsås byförening diskussioner om att återskapa Lillsjön för att i första hand gynna fågellivet. Efter långt och enträget arbete med markägarkontakter och tillståndsansökningar kunde arbetet påbörjas 2013. Invigning av en återuppstånden Lillsjön skedde i maj 2015. Förutom arbete med insamling av medel från olika bidragskällor har det krävts ett stort ideellt engagemang från byföreningens medlemmar.

Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades 1995. I Våtmarksfonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Juryns motivering Tullingsås byförening har med återskapandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Vid arbetet har byföreningen samtidigt haft för ögonen att Lillsjön ska vara tillgänglig för alla.

Uggleutflykt onsdag 28 mars

mars 27, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Pärluggla. Foto: Ingvar Alkemar

På onsdag den 28 mars kl 19:00 har vi tillsammans med Krokoms naturskyddsförening en uggleutflykt. Vi samlas vid Jämtkrafthallen i Ås och tar oss på skidor utefter 6 km spåret och har vi tur få vi höra några ugglor. Ta gärna med något att äta och dricka och lampa.

Vinterfåglar inpå knuten 2018

januari 17, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Talltita Parus montanus Foto Steve Dahlfors

Under perioden 26-29 februari är det dags att räkna fåglarna som vi har inpå knuten! Klicka på information om detta! Själva rapportverktyget finns på www.vinterfaglar.se

En tråkig nyhet

december 12, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Vår hedersledamot Märta Bohman avled den 30 november, 94 år gammal. Märta var med och startade Jorf 1980 och var också med och startade vår tidskrift ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” året därpå. Vi minns med glädje vårt klippande och klistrade när vi i redaktionen satte ihop tidningen hemma hos Märta i Mjälle. Märta var också vår sekreterare under många år. Ingen av oss glömmer Märta och hennes goda hembakta bröd under Jorfs möten. Hon var också en kunnig guide vid våra fågelexkursioner vid Ändsjön. Vi saknar dig Märta!

Märta Bohman

Grötfesten och resultat Artrallyt

december 7, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Nio medlemmar deltog den 5 december i Jorf:s trevliga grötfest. Det blev mycket fågelprat och god julmat. Efteråt visade Ingvar Alkemar bilder från årets ringmärkning på Frösön.

Christer Pålsson presenterade resultatet från Artrallyt och vi kunde lite överraskat konstatera att Kim Woxlägd för första gången inte lyckats notera flest fågelarter. Grattis till Christer och Ulla som tog första platsen! Resultat av artrally den 18 nov 2017

Medlemsskap och Fåglar i Jämtland-Härjedalen

november 27, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Nu är det dags att sända årets sista nummer av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” till tryckeriet! Det vore därför bra att få veta vilka medlemmar som hellre vill ha tidningen digitalt istället för en papperstidning i brevlådan. Var snäll och meddela detta snarast till vår mejldress info@jorf.se

Från kommande år blir alla JORF-medlemmar samtidigt medlemmar i SOF BirdLife Sverige utan extra kostnad.  Därifrån kommer inbetalningsavi att sändas ut före jul. Våra medlemsavgifter blir samma för 2018, alltså 180 kr (ungdomar 60 kr). Familjemedlem och stöd 50 kr (ej tidskrift). Vill du dessutom ha någon tidning från SOF BirdLife Sverige kan du göra tillval. Detta kommer nog att framgå av avin.

Grötfest tisdag 5 december

november 19, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Vi avslutar året som vanligt med grötfesten, tisdagen den 5 december. Kom till Studiefrämjandets nya lokal på Storgatan 34 kl. 18.30.
Det blir förutom mat till självkostnadspris redovisning av Artrallyt och lite bilder av vad vi gjort under året. Om du har egna bilder att visa och berätta om, ta med dem!