Utflykten till Ändsjön 17.6 med Jorfs tjejgrupp Riporna

juni 18, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

”Riporna” I det nya fågeltornet vid Ändsjön Foto: Ulla Falkdalen

Fem tappra kvinnor trotsade regnvarningarna och fick en fin och givande kväll. Vi fick några enstaka regndroppar på oss men sedan sken det upp. Vi såg/hörde: Sångsvan med fem ungar, sothöna, skäggdopping, vigg, tornseglare, brun kärrhök (paret), brunand, svarthakedopping, gräsand med tio ungar, fiskgjuse (som tog en fisk), bofink, gransångare, skata, kricka med 4-5 ungar, sävsparv, skrattmås med ungar, trana med unge, Tiggande ungar i bohål. Större hackspett eller tornfalk, enligt två ljudappar! Vi började i det nya tornet, där vi såg mest, och gick sedan runt hela sjön, med stopp vid det bortre tornet. Där fick vi bevittna hur grym naturen kan vara. En trana ”slaktade” en skrattmåsunge till sin egen unge. Den enes död, den andres bröd. /Eva J

Fågelutflykt med ”Riporna” måndag 17 juni 2024

juni 14, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Hej!

Dags för en fågelkväll med Riporna, Jorfs tjejgrupp.

Vi samlas kl 18 på parkeringen vid Ändsjöns nya torn på Frösön.

Dom som vill går vidare till det andra tornet, går runt sjön och kommer tillbaka till parkeringen. Eller så kan man, efter besöket vid nya tornet, ta bil till en annan parkering och därifrån gå till det andra tornet, som inte blir lika långt att gå.

Efter allt regn kan det nog vara blött, även om vissa partier är spångade. Ta gärna med fika om du vill.

Helst anmälan med telefonnummer till suchaosd@gmail.com eller sms/tel 070-522 25 63.

Ta gärna med en vän. Så får vi hålla tummarna för bra väder. 😎

Hälsningar

Eva och Elisabeth

P.S. Ange om du behöver skjuts till Ändsjön så försöker vi ordna det.

Ånnsjödagen 1 juni 2024

maj 19, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Ånnsjödagen 2021 i fågeltornet på Nätaholmen Foto: Ulla Falkdalen

Kl 07.00 – 11.00 Fågelskådning längs leden i Ånn. Fågelkunniga guider finns i fågeltorn och gömslen.
Kl 13.00 Årsmöte i Föreningen Ånnsjöns Fågelstation i Handöl.
Kl 14.00 – 17.00 Öppet hus med fågelprat och fika på fågelstationen. Tipsrunda i omgivningen.

Kl 18.00 För de som önskar kan middag beställas på Enaforsholm Fjällgård. Bokning 070-527 30 26

info (at) enaforsholm.se Efter middagen bildvisning och redovisning av tipsrundan med prisutdelning.

För de kvällspigga finns möjlighet att ta en tur till dubbelbeckasinerna på Högåsen omkr kl 22.

Ingen föranmälan  behövs (utom till middagen)!

Ett samarbete med Studiefrämjandet

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN ÅNNSJÖNS FÅGELSTATION

Medlemmar i Föreningen Ånnsjöns Fågelstation kallas till årsmöte lördag den 1 juni kl 13.00 på fågelstationen i Handöl

Dags att inventera Sveriges takhäckande fåglar 2024!

maj 17, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Strandskatan häckar gärna på tak. Foto : Andreas Eriksson

Under åren 1993–2023 har jag inventerat de takhäckande fåglarna på byggnader i Kristinehamns hamn vid Vänern. De där häckande arterna har varit strandskata, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna och silvertärna. Det är bekant att särskilt silltrut men även havstrut också är kända i detta sammanhang.

I samband med skrivandet av en uppsats om företeelsen i Kristinehamn fann jag att uppgifter om takhäckning var ganska så knapphändiga i såväl ornitologisk litteratur som på nätet. Jag kontaktade därför samtliga regionala rapportmottagare via mail och bad dem svara på åtta frågor i ämnet. Inkomna svar visade att någon detaljerad information i de flesta fall ej förelåg.

Det är enligt min mening på tiden att en inventering av förekomsten av takhäckning i landet görs. De regionala föreningarnas tidskrifter och hemsidor är viktiga källor för att sprida kännedom om projektet. JORF har välvilligt ställt plats till förfogande för denna information. Rrk:s rapportmottagare Johan Råghall har förklarat sig beredd att ta emot uppgifter och tips från läsekretsen via mailadressen johan.raghall@gmail.com.

Hur går inventeringen till?

För varje art görs en räkning eller uppskattning av antalet par på lokalen i fråga. Om räkning av antalet bon ej är möjlig räknas antalet varnande fåglar. Av intresse är även vilken slags byggnad det rör sig om samt typ av tak såsom snedtak eller platt tak och takbeklädnad. Uppgifter om förekomsten av mossa eller annat som kan utgöra ett fäste för bona rapporteras också. Kännedom om när en art etablerade sig som takhäckare på en lokal är av stort värde. Skulle någon annan än de ovan nämnda arterna figurera i detta sammanhang bör även det rapporteras.

                                                                                                                                             Ulf T Carlsson

Rapportering

Här följer en liten kom ihåg-lista på vad som bör ingå vid rapportering gällande den nationella inventeringen av takhäckande fåglar:

  • Datum för observationen/-erna. Det är jättebra om samma lokal kan besökas vid flera tillfällen under sommaren för att få en säkrare uppskattning, och då är det viktigt att redovisa detta genom att ange varje datum som man besökt lokalen.
  • Lokalnamn och koordinater i SWEREF 99 TM. Lokalnamn anges lämpligen som byggnadens adress, kanske med en beskrivning av verksamhet eller typ av byggnad; t.ex. Engelska skolan, Tegelbruksvägen 36, Östersund. Koordinater kan lätt hämtas från karttjänster som t.ex. Lantmäteriets app/webbtjänst ”Min karta”, hitta.se eller eniro.se., liksom i Artportalen.
  • Beskrivning av byggnaden.Vilken slags byggnad är det? (Industrilokal, flerbostadshus, skola etc.) Vilken typ av tak har byggnaden? Snett eller platt? Takbeklädnad? Förekomst av mossa eller annat som kan utgöra ett fäste för bon?
  • Art(-er) och antal par/individer av respektive art.
  • Beskrivning av observationen. Av naturliga skäl kan det vara svårt att se faktiska bon och på så sätt säkerställa antal par, men fåglars uppträdande kring byggnaden kan vara goda ledtrådar till att häckning försiggår på ett tak. T.ex. att en eller flera individer upprepade gånger ses landa på eller lämna ett tak. Kanske ses någon komma med bomaterial? Längre in på sommaren kanske man ser föräldrafåglar komma med föda till ungar på taket. Eller varnande/upprörda föräldrafåglar som vill försvara sina ungar. Skriv vad du faktiskt observerat!
  • Ev. övrig information som man känner till eller vill meddela. T.ex. om man känner till hur länge takhäckning förekommit på lokalen. Meddela också gärna om du rapporterat observationen till Artportalen.

Skicka ett mejl med informationen till johan.raghall (at) gmail.com. Ange gärna ”Takhäckning 2024” i ämnesraden. Rapportera gärna till Artportalen också. Och kom ihåg att även om du inte kan eller har möjlighet att samla all information så kan ett ”tipsmejl” vara mycket värt också! Då kan någon annan besöka lokalen och hjälpa till med att samla mer information.

Johan Råghall

Sikåsexkursion framflyttad till 15 maj

maj 6, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

JORF:s exkursion till Sikås på onsdag, den 8 maj, ställs in på grund av dåligt väder. Istället siktar vi på att genomföra exkursionen nästa onsdag, den 15 maj. Samling kl 17.30 på Östersundstravets parkering för samåkning. Info: Daniel Hedenbo, 070–365 72 62.

Kvällsexkursionen till Ändsjön tisdagen den 14:e maj utgår.

Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag

april 30, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

4 maj: Fågeltornskampen Sverige – Finland

Fågeltornskampen ett tidigare år vid Tysjöarna. Foto: Ulla Falkdalen

Västra tornet i Tysjöarna, norra sjön: 05:00 – 13:00. Öppet för alla att under dagen komma på besök. Info: Christer Pålsson, 070-648 59 70

Bild från Sikåstornet 2023. Invigning av det renoverade tornet samt deltagandet i Fågeltornskampen. I laget Vågarna ingick Tor, Robert och Marie. På bilden ser vi de mest aktiva skådarna under dagen. Till årets kamp förstärker vi laget med Elisabeth, Joakim och Marianne.
På bilden från vänster Elisabeth Olsson Hedin, Bo Wik, Robert Jansson, Marie Griph, Tor Persson, Joakim Danielsson och Marianne Tengberg. Foto: Linda Spjut

Sikåstornet: 05:00 – 13:00. Info: Tor Persson, 070-686 96 23

5 maj: Fågelskådningens dag

Fågelskådning vid Fanbyviken, Sundsjön: Kl 08.00. Info: Daniel Hedenbo, 070–365 72 62

Fanbyviken Sundsjön Foto: Daniel Hedenbo
Karta Fanbyviken https://www.hitta.se/kartan?search=Fanbyn%2C%20G%C3%A4ll%C3%B6&st=single&sst=plc&sids=2000979928&srb=0&s=f05331ac

Samling vid Lillsjön, Tullingsås: Kl 08:00. Info: Tor Persson, 070 – 686 96 23

Nytt nummer av FiJH på gång!

april 26, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

I maj kommer vårnumret av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen”. Den nya redaktören Andreas Eriksson är en duktig naturfotograf och har med flera fina fågelbilder i detta nummer, bla gråsiskan på uppslaget. På tidningens baksida finns den nya dikten ”Tranorna” med bild skapad av poeten och Jämtlandskonstnären Lena Deimo. Tidningen innehåller mycket bra information bl.a. om hur man rapporterar fåglar på Artportalen, samt information om takhäckande fåglar och vitryggig hackspett som vi ska hålla utkik efter.

För att vi ska ha råd att fortsätta ge ut tidningen behöver vi fler medlemmar! Några medlemmar har tyvärr missat att betala avin som kom via BirdLife Sverige tidigare i år. Vi uppmanar alla våra medlemmar att kontrollera om årsavgiften är betald. Nya medlemmar kan betala direkt till oss på JORF på plusgiro 860309-4 för att vara säkra på att ni hinner få detta nummer av tidningen i maj. Årsavgiften som inkluderar vår tidning Fåglar i Jämtland-Härjedalen kostar 180 kr. Den som önskar få tidningen digitalt kan meddela detta per mejl på e-postadress info(at) jorf.se