Internationell sångsvansinventering 2020

december 8, 2019Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Var femte år inventeras sångsvanar i Europa, senast gjordes detta 2015 då 138 500 svanar rapporterades in. Den 11-12 januari 2020 är det dags för en ny inventering. Man uppmanar alla fågelskådare som är ute den helgen att rapportera in samtliga flockar av sångsvanar som observeras.

Detaljerade instruktioner finns på http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/SVANAR/SVAN-ANVISN.htm

Tidigare resultat och mer information om undersökningen finns på http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/SVANAR/SVANAR.htm

Resultat Artrally 2019

december 8, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Vitnäbbad islom. Foto Sixten Lindblom


Artrallyt i Jämtland slog nytt rekord för ett enskilt artrally under de 10 år som vi genomfört detta evenemang. 53 fågelarter sågs eller hördes. Det gamla rekordet låg på 47 arter. Tre nya arter tillkom i år. Storlom, vitnäbbad islom och stenknäck.

Vinterfest 6 december

november 24, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

 

Domherre i Undersåker, Jämtland. Foto: Steve Dahlfors

Plats: Mötesplats Prästgatan 58 

Tid: 18.00

Kom och träffa andra fågelintresserade! Med glatt humör och tom mage fyller vi lokalen med skratt och magen med mat. Allt till självkostnadspris, ca 80 kr. Vi redovisar vilka fåglar som sågs under artrallyt och vilket lag som noterade flest antal fågelarter.

Sista anmälningsdag: Tisdagen 3/12 till Ingvar Alkemar 073-0415992 eller per mail till s.m.elisabeth.marklund (at) gmail.com

Frågor om fåglar? Ring fågelfarbrorn!

oktober 29, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
”Fågelfarbrorn” Staffan Müller i BirdLife Sveriges fågelintressekommitté

Mitt engagemang i fågelvärlden är främst betingat av ett naturvårdsintresse. Skogen och odlingsmarken blöder och måste förändras genom var och en av oss medborgare som skall göra vad vi kan efter bästa förmåga. Därför har jag engagerat mig i BirdLife Sveriges fågelintressekommitté sedan starten för ett 15-tal år sedan.

Jag är gärna vara en  ”vardagskontakt” för dem som är allmänt fågelintresserade och behöver någon att ringa till. Jag är ingen expert, men kan i alla fall svara på de mest elementära frågorna. Jag har också ett fantastiskt nätverk som kan hjälpa mig.

Staffan Müller

070 322 23 45

Artrally lördag 23 november

oktober 28, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Talltita Foto: Steve Dahlfors

                                                                     

Plats: Var som helst inom Jämtlands län. Åk runt någonstans i Jämtland-Härjedalen eller skåda i hemmamarkerna!

Tid: 06.00 – 18.00

Se eller lyssna efter så många fågelarter som möjligt.

Regler: Varje lag får bestå av 2-3 personer som alla ska sett eller hört den fågel som man räknar in.

Lagen anmäler sig senast fredag den 22 november till Christer Pålsson 070-6485970 eller till mailadress chrpal56 (at) gmail.com . Meddela resultaten till Christer Pålsson efter att artrallyt är slut.

Höstprogram 2019

oktober 8, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Lördag den 19 oktober  Höstmöte                                                    

Plats: Palmcrantzsalen, Wargentinsskolan. Stora ingången från Rådhusgatan, en trappa upp.

Tid: Kl 13:00 – 16:00

Bildvisning och rapport från det Nordiska Kungsörn- och Jaktfalksymposiet som hölls i Funäsdalen i höst. Vi diskuterar utökad rovfågelinventering. Fler inventerare behövs ! Ingela Källén berättar om Ånnsjöns Fågelstation.
Om du har bilder på fåglar är du välkommen att visa och berätta för oss om dem, och om du är osäker på vad för fågel du har fotograferat så kan vi kanske hjälpa till att artbestämma dem.

Lördag den 23 november  Artrally                                                                         

Plats: Var som helst inom Jämtlands län. Åk runt någonstans i Jämtland-Härjedalen eller skåda i hemmamarkerna!

Tid: 06.00 – 18.00

Se eller lyssna efter så många fågelarter som möjligt.

Regler: Varje lag får bestå av 2-3 personer som alla ska sett eller hört den fågel som man räknar in.

Lagen anmäler sig senast fredag den 22 november till Christer Pålsson 070-6485970 eller till mailadress chrpal56 (at) gmail.com . Meddela resultaten till Christer Pålsson efter att artrallyt är slut.

6 december Vinterfest       

Plats: Mötesplats Prästgatan 58 

Tid: 18.00

Kom och träffa andra fågelintresserade! Med glatt humör och tom mage fyller vi lokalen med skratt och magen med mat. Allt till självkostnadspris, ca 80 kr. Vi redovisar vilka fåglar som sågs under artrallyt och vilket lag som noterade flest antal fågelarter.

Sista anmälningsdag: söndagen 1/12 till Ingvar Alkemar 073-0415992 eller per mail till s.m.elisabeth.marklund (at) gmail.com

Höstmöte 19 oktober

oktober 6, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Bild på ung kungsörn.
Ung kungsörn. Foto: Berra Breife

JORF höstmöte lördagen den 19 oktober 2019 kl 13:00 till 16:00 på Palmcrantzsalen Wargentinsskolan. Gå in stora ingången från Rådhusgatan och så en trappa upp. Om du har bilder på fåglar är du välkommen att visa och berätta för oss om dem, och om du är osäker på vad för fågel du har fotat så kan vi kanske hjälpa till att artbestämma dem. Vi visar också bilder från kungsörn- och jaktfalksymposiet som hölls i Funäsdalen i höst och diskuterar utökad rovfågelinventering. Fler inventerare behövs ! Ingela Källén och Johan Råghall berättar om Ånnsjöns Fågelstation.