Projekt Jaktfalk

Jaktfalken är en av våra mest sällsynta och hotade fågelarter. För att undersöka populationens utveckling och vilka hot som finns mot jaktfalken inventeras Jämtlands- och Härjedalsfjällen årligen av Projekt Jaktfalk.

Projektet drivs av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Jämtlands läns Ornitologiska Förening (JORF) sedan 1994. Observationer av jaktfalk rapporteras till projektledaren Ulla Falkdalen. Adress: Frösö-Berge 110, 832 96 Frösön. Mobil: 073-8200044. E-post: gyrfalco (at) gmail.com Hemsida:  www.jaktfalk.se