Fågelrapporter

Fågelrapporter per år

Summering av inrapporterade observationer i Jämtlands län under året.

2017 | 2018

Jämtlands läns regionala rapportkommitté ( Rrk )

I arbetet med att förbättra kunskaperna om fågellivet i Jämtlands län är rapporter från allmänheten om ornitologiska iakttagelser av mycket stort värde. Inkomna rapporter tas omhand och bearbetas av rapportkommittéerna inom Jämtlands läns Ornitologiska Förening (JORF). Rapportmaterialet sammanställs årligen och skickas till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), för vidare bearbetning i SOF:s årsbok ”Fågelåret”.

Rapportkommitté  för Jämtland:

Johan Råghall (rapportmottagare), Christer Pålsson, Trond Sørhuus, Pontus Wennesjö och Kim Woxlägd.

Rapportkommitté för Härjedalen:

Bo Johnsson, Björn Lundgren och Per Åsberg.

Vart ska dina fågelrapporter skickas?

    • Rapportera helst alla fågelobservationer så exakt som möjligt på artportalen.se
  • Om du hellre rapporterar via e-post, skicka då din rapport till rapportkommitténs rapportmottagare:

Landskapet Jämtland: Johan Råghall. Telefon: 0730449886  E-post: johan.raghall (at) gmail.com

Landskapet Härjedalen: Bo Johnsson Telefon: 070-5246508  E-post: bojoeljo (at) hotmail.com

Berguv i Jämtland och Härjedalen: Johan Råghall. Telefon: 0730449886  E-post: johan.raghall (at) gmail.com

Jaktfalkobservationer, både gamla och nya, rapporteras till Projekt Jaktfalk, Ulla Falkdalen, Frösö-Berge 110, 832 96 FRÖSÖN. Mobil: 073-8200044  E-post: gyrfalco (at) gmail.com

  • Dubbelrapportera gärna dina observationer i gästboken eller i vår facebook-grupp, men utelämna förstås där känsliga arters häckningsplatser.

När ska rapporten skickas in?

  • Rapportera via Internet så fort som möjligt. Om du rapporterar via e-post kan det vara lämpligt att spara ihop några månaders observationer. JORF vill dock ha in vårens och sommarens observationer senast den 31 oktober samma år för att hinna göra en sammanställning för publicering under våren året efter.