Fågelrapporter

Jämtlands läns regionala rapportkommitté ( Rrk )

I arbetet med att förbättra kunskaperna om fågellivet i Jämtlands län är rapporter från allmänheten om ornitologiska iakttagelser av mycket stort värde. Inkomna rapporter tas omhand och bearbetas av rapportkommittéerna inom Jämtlands läns Ornitologiska Förening (JORF). Rapportmaterialet sammanställs årligen och skickas till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), för vidare bearbetning i SOF:s årsbok ”Fågelåret”.

Rapportkommitté  för Jämtland:

Johan Råghall (rapportmottagare), Fredrik Jonsson,  Christer Pålsson och Trond Sörhuus.

Rapportkommitté för Härjedalen:

Göran Storensten (rapportmottagare), Bo Johnsson, Björn Lundgren, Fredrik Jonsson och Elna Jonsson.

Vart ska dina fågelrapporter skickas?

  • Rapportera helst alla fågelobservationer så exakt som möjligt på rapportsystemet Artportalen
  • Om du rapporterar via e-post eller med vanligt brev, skicka då din rapport till rapportkommitténs rapportmottagare:

Landskapet Jämtland: Johan Råghall, Snorres väg 130, 832 55 Frösön. E-post: johan.raghall (at) naturskyddsforeningen.se

Landskapet Härjedalen: Göran Storensten, Tällbergsgatan 8, 842 31 Sveg. Telefon: 076-7911955 E-post: gran.storensten (at) telia.com

Jaktfalkobservationer, både gamla och nya, rapporteras till Projekt Jaktfalk, Ulla Falkdalen, Frösö-Berge 110, 832 96 FRÖSÖN. Mobil: 0738200044  E-post: gyrfalco (at) gmail.com

  • Dubbelrapportera gärna dina observationer i gästboken för fågelobservationer men utelämna där känsliga fåglars häckningsplatser.

När ska rapporten skickas in?

  • Rapportera via Internet så fort som möjligt. Om du rapporterar per brev eller e-post kan det vara lämpligt att spara ihop några månaders observationer. JORF vill dock ha in vårens och sommarens observationer senast den 31 oktober samma år för att hinna göra en sammanställning för publicering under våren året efter.