Kungsörnsspaning

11 mars 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Trots sin storlek är kungsörnen en svårinventerad fågel. Under häckningstiden lever den ett undangömt liv i stora skogsområden. Samtidigt är det allt viktigare att kartlägga förekomst och häckningar när skogar avverkas och vindkraftverk etableras i ökande omfattning. Under mars månad genomför det etablerade kungsörnparet en spelflykt över sitt häckningsområde. Då är chansen störst att upptäcka dem. Många observationstimmar, tubkikare och skarpögda fågelskådare krävs för att hitta kungsörnarna och lokalisera örnarnas boplatser.

Den gångna helgen, 8-10 mars, ägnade 8 skådare från JORF åtskilliga timmar för att leta örnar i skogarna i Krokoms kommun. Öppna platser med vid utsikt är att föredra. Skidor, snöskor, varma kläder, gott fika och en stor portion tålamod är viktiga förutsättningar. Trots, kyligt och ganska blåsigt väder noterades fyra eller möjligen fem kungsörnar och dessutom en havsörn. Avståndet till örnarna var ofta långt, flera kilometer. Flygande fåglar kan vara relativt lätta att identifiera, men om en klump i en avlägsen gran- eller talltopp är en konstigt formad trädkrona eller en örn kan vara en svår utmaning.