Fåglar: Alla Europas fåglar, deras liv och beteende

2 april 2008Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Fåglar: Alla Europas fåglar, deras liv och beteende av Dominic Couzens

Översatt och bearbetad av Roland Staav

336 sidor, Wahlström & Widstrand 2006

Av en slump stötte jag [Jan Östlund] på en reabok med oväntat hög kvalitet. Översatta fågelböcker brukar inte bli favoriter hos mig, men det här är ett stort undantag. Jag har fått många fina stunder med boken redan och vill med dessa rader förmedla mitt boktips till övriga Jorf:are.

Det är en stor bok med fin pärm och bindning, bra tryck och med många vackra bilder. Det ena uppslaget är vackrare än det andra, tack vare bilderna som verkligen får ta plats. Många arter får ett helt uppslag med frikostigt med text och stora bilder. De tecknade planscherna som är så viktiga i fälthandböcker som Fågelguiden har här en mer underordnad roll, likadant är det med utbredningskartor och fältkännetecken. Eftersom boken är ett komplement till handboken så ser jag inte det som någon nackdel.

De arter som behandlas är dryg 420 häckfåglar och regelbundna gäster i huvudparten av Europa, undantaget merparten av Ryssland och Atlantöarna. Betydligt snävare område än i Fågelguiden alltså. Utbredningskartorna är däremot nästan identiska med dem som finns i Fågelguiden och täcker också nordafrika och mellanöstern.

Det största utrymmet i boken, ett helt uppslag, ges åt de populäraste och mest bildmässiga fåglarna, som trana och brushane. Koltrasten har en egen sida men delar uppslag med björktrast och taltrast. Dubbeltrast och rödvingetrast ryms också på en sida, medan de ovanligare blåtrast, stentrast och ringtrast trängs tre på en sida. Författaren gör som sagt inte anspråk på att täcka hela Europa ända till Ural. Det måste vara skälet att den Östersunds-aktuella taigatrasten inte finns med i boken.

Texterna är som titeln anger inriktade på fåglarnas beteende, även om en del andra uppgifter också slinker med. Rena fakta om livsmijö, föda, flyttning och sådant ges enbart familjevis med detaljer för vissa arter om de avviker från övriga inom familjen. För varje art går texten rakt på de intressantaste aspekterna av den artens beteende, familjeliv eller liknande.

Roland Staav har översatt och bearbetat texterna, vilket borgar för kvalitet. Bearbetningen verkar mest handla om att han sett till att få med riktiga uppgifter om förekomst och utbredning i Sverige, vilket väl är det som man kan förvänta sig i sammanhanget.

Boken reas nu ut på flera håll. Hos Naturbokhandeln kostar den 159 kr vilket är bra pris för de flesta inbundna böcker och ett kanonpris för en bok av det här slaget. Köp en extra och ge bort i present.

Jan Östlund, Östersund – 2 april 2008

Tags: ,