Utflykt till Mussjön

21 maj 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

En härlig fredagskväll drog fyra tjejer till Offerdal för att upptäcka Mussjön. Efter en två kilometers promenad kom vi fram till sjön. Redan på avstånd hörde vi måsar, det visade sig vara dvärgmås. En älg stod i sjön och käkade. Svanar flög sjungande förbi oss i fågeltornet.  Fyra storskrakshanar slogs om en hona och det såg nästan ut som de dränkte henne. Två svärtor låg en liten bit bort och provianterade. Lite fika och samvaro hanns också med.  Nöjda och glada drog vi hem i vad som kändes som en sommarkväll
Artlista: Kungsfågel, gransångare, dvärgmås, trana, vigg, fisktärna, storskrake, kricka, sångsvan, svärta, skrattmås, kanadagås, grönbena, smålom, bläsand, gräsand, bofink, enkelbeckasin, ringduva, lövsångare, sävsparv, ladusvala, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, kråka och storspov.