Avslag för stor vindkraftpark nära Storlien

20 september 2017Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Vindkraftverk vid Storruns vindpark i Krokoms kommun. Foto: Lars Falkdalen Lindahl

Den 19:e september 2017 meddelade det norska olje- och energidepartementet att man avslår EON’s överklagan om att få bygga en vindkraftpark i Meråkers kommun intill den svenska gränsen. Området består av sedan tidigare oexploaterad natur och det har funnits stor oro, inte minst från JORF’s sida, att en storskalig vindkraftutbyggnad i området skulle få stora negativa konsekvenser för fågellivet.

Departementet motiverar beslutet med att de fördelar som en etablering skulle innebära inte uppväger de skador som förväntas orsakas. Beslutet kan inte överklagas.

Länk till beslutet