Resultat Artrally 2016

8 december 2016Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Artrally den 19 november 2016

Vi hade bra väder även denna gång, ca -1 grad, svag vind och solen visade sig också flera gånger under dagen. Tangerat rekord i år både vad gäller antal deltagande lag och antal funna arter totalt sett. Tack till alla som deltog! /Christer

Resultat                                                               Antal arter

  1. Kim Woxlägd/Leif Eriksson                             41
  2. Christer Pålsson/Ulla Henriksson                    30
  3. Lars Strömberg/Eva Strömberg                       25
  4. Hans Grundahl/Hans Nilsson/Kjell Nilsson       24
  5. Robert Jansson/Marie Grip                             23
  6. Gunnar Kvarnlöf/Karin Kvarnlöf                      22
  7. Ingvar Alkemar/Elisabeth Marklund                 22

 

Artförteckning:

sångsvan

kanadagås

gräsand

vigg

sjöorre

knipa

storskrake

orre

tjäder

havsörn

sparvhök

fiskmås

gråtrut

tamduva

sparvuggla

lappuggla

gråspett

spillkråka

större hackspett

sidensvans

strömstare

koltrast

björktrast

svarthätta

stjärtmes

talltita

tofsmes

svartmes

blåmes

talgoxe

nötväcka

nötskrika

skata

nötkråka

kaja

kråka

korp

gråsparv

bergfink

pilfink

grönfink

grönsiska

gråsiska

mindre korsnäbb

tallbit

domherre

gulsparv

 

Sa: 47 arter