Resultat från artrally 2012

30 november 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Resultat av ARTRALLY den 17 november 2012
Namn Antal arter
1. Lag Kim Woxlägd/ Leif Eriksson 32
2. Lag Christer Pålsson/ Ulla Henriksson 31
3. Lag Kjell Nilsson/ Hans Nilsson/ Hans Grundahl 29
4. Lag Gunnar Kvarnlöf/ Karin Kvarnlöf 20
5. Lag Ingvar Alkemar / Elisabeth Marklund 18

ARTLISTA
Totalt 42 arter

Sångsvan
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Storskrake
Järpe
Orre
Sparvhök
Kungsörn
Gråtrut
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Sparvuggla
Gråspett
Spillkråka
Större hackspett
Sidensvans
Strömstare
Kungsfågel
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Grönfink
Gråsiska
Tallbit
Domherre
Gulsparv

Sammanställt av Christer Pålsson