Fågelstudier vid högskolan i Nord-Trøndelag

17 januari 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Högskolan i Nord-Trøndelag (HiNT) håller två kurser i artsbestämning av fåglar. Den ena kursen heter Fuglekjennskap (fågelkunskap) och ger 30 högskolepoäng. Den är baserad på fem samlingar i fält, varav den avslutande i södra Spaniens rikaste fågelområden. Den andra kursen heter Birdid, är på 60 högskolepoäng och omfattar Europas fågelarter. Även den baseras på samlingar och vi har för närvarande tre spännande destinationer. Ett bra utbildningsverktyg för artbestämning är framtaget och återfinns på webbplatsen, www.birdid.no.

Här pågår högskolestudier i fågelkunskap! Foto: Terje Kolaas

 

Webbplatsen är öppen för alla intresserade och har översatts till flera olika språk. Fullt utvecklad kommer det vara möjligt att välja bland 44 olika språk och 52 länder/regioner i Europa. Språk och område kan väljas oberoende av varandra. Förhoppningsvis kommer webbplatsen att översättas till svenska inom kort, vilket innebär att all information och alla fågelnamn kommer att finnas på svenska. Du kan träna, registrera dig och genomföra examinationen på webbplatsen från din egen dator utan kostnad. Du kan välja Sveriges fågelarter för din examen, eller fågelarter i något annat land, eller arter från hela Europa.

Jag hoppas att du tar en titt på webbplatsen, provar på träningsuppgifterna och läser den information som finns om kurserna. Om du väljer norska som språk så hittar du mer information om kursen Fuglekjennskap. Det har deltagit flera svenska medborgare i olika årskullar sedan utbildningen startade under våren 2006. Kursen har varit fulltecknad varje år och har varit uppskattad av studenterna. Kanske är detta något även för dig?

Vi har en stor spridning av ålder och bakgrundskunskaper bland kursdeltagarna. De kommer från hela Norge, som sagt även från Sverige och en har kommit ända från Finland. Vi lägger stor vikt vid både fåglarnas utseenden och deras läten, först och främst sången. Fåglar är intressanta och de kan ses och höras överallt – både dag och natt. Inte undra på att många vill lära sig mer om dem! Förutom det personliga värdet i att kunna mer om fåglar kan kunskapen också ge intressanta arbetsuppgifter, till exempel att delta i fågelinventeringar och övervakningsprogram i Norge eller Sverige. Om du redan är duktig på att artbestämma fåglar kan du genomföra examinationen hemifrån utan att delta i någon av samlingarna. Studierna är öppna för alla som vill vara med och är kvalificerade för högskolestudier.

Kostnader
Du behöver inte betala några terminsavgifter. Vid samlingarna måste dock rimliga kostnader för logi och transporter betalas av var och en som deltar. Lärarkostnader betalas av HiNT vilket innebär att du bara betalar för dig själv. På samlingarna i kursen Fuglekjennskap är vi vanligen runt 15 kursdeltagare medan samlingarna i kursen Birdid har högst 10 deltagare. Lärarna har god lokalkunskap och är väl uppdaterade om vad som finns i de olika områdena. Som ett exempel på den låga kostnaden kan nämnas att transport och logi i Bulgarien i maj 2012 kommer att kosta cirka 170 euro per person – för 10 dagar! Mat och resor till Bulgarien tillkommer.

Tubkikare kan lånas gratis vid HiNT-samlingarna i Fuglekjennskap. Det är som sagt inte obligatoriskt att närvara, om en av samlingarna kolliderar med andra uppgifter och du inte kan närvara så kommer du inte att förlora din studieplats. Det krävs ingen baskunskap om fåglar för att börja i kursen Fuglekjennskap och utdelning av studieplatserna baseras på datumet din ansökan skickats in. Läs mer om studierna på www.birdid.no, där hittar du även en webb-baserad ansökningsblankett.

Tubkikare av hög kvalitet finns att låna om du vill vara med på någon fältexkursion. Foto: Terje Kolaas

 

Examination
Betygsskalan är graderad och 40 % rätt krävs för att bli godkänd. Det betyder att minst 12 poäng av 30 möjliga krävs för godkänd examen för Sverige (eller annat land) medan minst 24 poäng av 60 möjliga krävs vid examination av fågelarter i hela Europa. Rätt svar ger en poäng, om du svarar att du inte vet eller inte hinner svara får du noll poäng, medan fel svar ger ett minuspoäng (var försiktig). Liksom för annan högre utbildning kommer dina resultat på dessa kurser att vara konfidentiella.

Examen i dessa kurser används vid norska universitet och högskolor både för Bachelor (kandidatexamen) och Masterexamen. Norska högskolekurser kan tillgodoräknas också i en svensk högskole- eller universitetsexamen. Dessutom får samtliga som avlagt examen på vår webbplats en gratis t-shirt med logotypen för Birdid. Du kan alltså avlägga examen utan att delta vid någon av samlingarna.

Kolla www.birdid.no för ännu mer information. Välkommen som användare av webbplatsen och så småningom även till samlingarna på HiNT som nästan hela tiden pågår ute i fält!

Tack till Ulla Falkdalen (tidigare kursdeltagare i Fuglekjennskap) för översättning av texten till svenska.

Magne Husby/ kursansvarig
magne.husby(at) hint.no