Arkiv för 2009


Yttrande angående alternativa ledningsstråk för vindkraftsanslutningar väster om Ramsele

maj 25, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på samrådsunderlag för alternativa ledningsstråk för EONs 130 KVs vindkraftsanslutningar väster om Ramsele Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftanläggningarna. Vi önskar ställa oss bakom det yttrande som redan är insänt från Ångermanlands Ornitologiska Förening. Av de föreslagna stråken för Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna förordar alltså även vi […]

Läs mer »

Yttrande angående vindkraftsanläggningarna på Stamåsen, Ögonfägnaden och Bodhögarna

april 5, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på Statkraft SCA Vinds samrådshandling för vindkraftsanläggningarna på Stamåsen, Ögonfägnaden och Bodhögarna. Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) yttrade sig tidigare till Sweco i samrådet enligt 6 kap 4 § Miljöbalken angående de olika vindkraftsanläggningar som planeras i Jämtlands län. När det gäller fågelarter som är förtecknade i bilaga I till EUs fågeldirektiv och/eller arter […]

Läs mer »

Yttrande angående vindkraftsparkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner

mars 26, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på Statkraft och SCA-Vinds samrådshandling för vindkrafts-parkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner. Ångermanlands Ornitologiska förening (ÅOF) och Jämtlands läns Ornitologiska förening (JoRF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftsparkerna och avger i detta läge följande yttrande till Er. Kungsörnsgrupperna i Västernorrland och Jämtland har genom ÅOF varit med så […]

Läs mer »