Arkiv för 2009


Yttrande angående vindkraftsanläggningarna på Stamåsen, Ögonfägnaden och Bodhögarna

april 5, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på Statkraft SCA Vinds samrådshandling för vindkraftsanläggningarna på Stamåsen, Ögonfägnaden och Bodhögarna. Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) yttrade sig tidigare till Sweco i samrådet enligt 6 kap 4 § Miljöbalken angående de olika vindkraftsanläggningar som planeras i Jämtlands län. När det gäller fågelarter som är förtecknade i bilaga I till EUs fågeldirektiv och/eller arter […]

Läs mer »

Yttrande angående vindkraftsparkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner

mars 26, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på Statkraft och SCA-Vinds samrådshandling för vindkrafts-parkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner. Ångermanlands Ornitologiska förening (ÅOF) och Jämtlands läns Ornitologiska förening (JoRF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftsparkerna och avger i detta läge följande yttrande till Er. Kungsörnsgrupperna i Västernorrland och Jämtland har genom ÅOF varit med så […]

Läs mer »