Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun

18 oktober 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-11

Enbio AB
NORRKÖPING

Yttrande över planerad torvbrytning på Stråflon, Krokoms kommun

Vi har granskat kartbilden över planerat täktområde och kan konstatera att myren sannolikt inte har några större ornitologiska värden. Området bör ändå inventeras ur fågelsynpunkt, inte minst vad gäller påverkan av tillfartsvägar etc. Omgivande skogsområden är kända för god uggletillgång.

Offerdal 2012-10-12

Thomas Holmberg
Ordförande Jämtlands läns Ornitologiska Förening