Föreningstidskriften

Fåglar i Jämtland-Härjedalen är JORF:s föreningstidskrift. Medlemmar erhåller utan extra kostnad tidskriften som utkommer med 2-4 nummer per år. Vi har påbörjat en övergång till digital utgivning för att spara miljö, arbete och tryckkostnader. Digitala nummer av tidskriften finns här; FiJH_2012_4  FiJH_2013_4     FiJH_2014_1   FiJH_2014_2   FiJH_2014_3-4  FiJH_2015_1   FiJH20152  FiJH20161

Redaktör

Örjan Sellberg

Odensalagatan 38C

831 44 Östersund

070-338 49 95

orjansellberg (at)bredband.net