Arkiv för 2009


Den skadade jaktfalken har tillfrisknat!

december 17, 2009Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Den unga jaktfalken som i augusti hittades skadad på järnvägsstationen i Östersund med sår och vingbrott har behandlats och rehabiliterats på Fågelcentralen i Göteborg. Det brutna benet i vingen har läkt ihop och falken är nu frisk och stark. Tommy Järås på Fågelcentralen berättar att den nu flyger så bra att den drar in i […]

Läs mer »

JORF:s policy om vindkraft i Jämtlands län

december 11, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

JORF:s mål i samband med en utbyggnad av vindkraften är att tillse att fågelfaunan skyddas. Föreningen är opartisk vad gäller vindkraften som sådan, även om enskilda medlemmar kan ha personliga åsikter i frågan. JORF:s agerande i vindkraftsfrågor görs endast med avseende på naturvårdsaspekterna, speciellt fågelskyddsfrågorna.

Läs mer »

Nytt decennium, ny design!

december 1, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Lagom till att 10-talet snart är här på nytt byter Jämtlands läns ornitologiska förening både system och design på webbplatsen. Förutom de uppenbara skillnaderna i design, som till exempel kommer att växla färg med årstiderna, så finns även andra viktiga ändringar.

Läs mer »

Lavskrikan minskar söderut?

november 25, 2009Lars Falkdalen Lindahl 1 kommentar »

Dalademokraten publicerade för ett par dagar sedan en oroande artikel där man konstaterar att lavskrikan tycks ha minskat drastiskt i Dalarna sedan 1997. Undersökningen genomfördes genom att låta älgjägare räkna de lavskrikor de såg. 1997 rapporterades 62 lavskrikor från 22 olika platser medan man i år bara fick in rapporter om 8 lavskrikor från 3 […]

Läs mer »

Yttrande angående planerade vindkraftsanläggningar i Brickan, Jämtlands län

juli 30, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Yttrande gällande komplettering Diarienummer 551-157-09, med anledning av Bergvik Skog AB:s planerade vindkraftanläggningar i Brickan, Jämtlands län Till att börja med vill vi anföra att vi ställer oss helt bakom det yttrande som Stig Norell, Järvsö, nyligen har sänt in gällande samma ärende. Stig Norell har stor kunskap om både kungsörn och det aktuella området […]

Läs mer »

Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun

juli 29, 2009Lars Falkdalen Lindahl 1 kommentar »

Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun. Diarienummer 551-13949-08 Jämtlands läns ornitologiska förening har tidigare yttrat sig under samrådsperioden till Fred. Olsen Renewables via Miljötjänst Nord. I det yttrandet påpekade JORF att Middagsfjället inte är lämpligt för anläggande av någon vindkraftanläggning. Detta har företaget underlåtit att ange i samrådsredogörelsen! Vi vill härmed klargöra […]

Läs mer »

Yttrande angående alternativa ledningsstråk för vindkraftsanslutningar väster om Ramsele

maj 25, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på samrådsunderlag för alternativa ledningsstråk för EONs 130 KVs vindkraftsanslutningar väster om Ramsele Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftanläggningarna. Vi önskar ställa oss bakom det yttrande som redan är insänt från Ångermanlands Ornitologiska Förening. Av de föreslagna stråken för Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna förordar alltså även vi […]

Läs mer »