Var med och inventera nattfåglar, med start i mars 2010!

10 februari 2010staffan Inga kommentarer »

Lappuggla. Foto Steve Dahlfors

Du kan bidra till kännedomen om våra nattaktiva fåglars förekomst i Sverige genom att delta i Nattfågeltaxeringen som organiseras av Lunds Universitet. Inventeringen görs vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar. Mer information finns i länken under läs mer.

SvenskNattfågeltaxering