JORF:s årsmöte lördag 13 februari kl 13

3 februari 2010Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Buff-breasted Paradise Kingfisher. Foto:Thomas Holmberg

Kom på JORF:s årsmöte på  Länsbiblioteket i Östersund! Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och fikapaus kommer Thomas Holmberg att visa vackra bilder från Australien.  Styrelsen önskar också att årsmötet tar beslut angående JORF:s fastighet Handöl 2:301. Tomten har en areal på 1183 kvm och ett taxeringsvärde på 63 000 kr. Den är obebyggd och är belägen mellan fågelstationen och Handöls stugby. Det har sedan JORF köpte tomten varit meningen att överföra den till vår dotterförening Föreningen Ånnsjöns Fågelstation och styrelsen önskar att årsmötet nu tar det beslutet.

Se även

verksamhetsberättelsen för 2009 (pdf)

Årsmöte 2010 JORF dagordning(pdf)

JORF Resultat- och Balansräkning 2009(pdf)

JORF Budget 2010 (pdf)