Artrally 17 November 2018

26 oktober 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Entita. Foto: Ulla Falkdalen

Tid 06.00 – 18.00 lördag 17 november

Plats: var som helst inom Jämtlands län. Vi kollar hur många fågelarter  som kan hittas en novemberdag. Varje lag kan bestå av 2 eller 3 personer och man kan ta sig fram till fots eller med något fordon. Varje fågelart måste ha hörts eller setts av minst två personer för att räknas.  Anmäl laget och antal arter till Christer Pålsson chrpal56@gmail.com  0706485970. Resultaten presenteras på Grötfesten 7 december.