Ny kungsörnsförening startad!

7 december 2010Johan R Inga kommentarer »

Fredag 1 oktober 2010 bildades föreningen Kungsörn Sverige vid ett möte i samband med kungsörnssymposiehelgen i Stockholm.

Kungsörn Sverige

Kungsörn Sverige är en obunden ideell förening med syftet att samordna arbetet med bevarande och skydd av kungsörnen i Sverige. Föreningen ska organisera och medverka i inventeringar av kungsörn och initiera forskning och fågelskydd samt bidra med sakkunskap i skydds- och bevarandefrågor samt informera om kungsörn.
Medlemsavgiften för 2011 är 100 kr och sätts in på pg. 574659-9.

Mer information om föreningen finns på hemsidan http://kungsorn.org