Internationell sångsvansinventering 2020

8 december 2019Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Var femte år inventeras sångsvanar i Europa, senast gjordes detta 2015 då 138 500 svanar rapporterades in. Den 11-12 januari 2020 är det dags för en ny inventering. Man uppmanar alla fågelskådare som är ute den helgen att rapportera in samtliga flockar av sångsvanar som observeras.

Detaljerade instruktioner finns på http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/SVANAR/SVAN-ANVISN.htm

Tidigare resultat och mer information om undersökningen finns på http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/SVANAR/SVANAR.htm