Resultat artrally lördag 17 nov. 2018

9 december 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

                       Lag                          Antal arter
1. Kim Woxlägd, Johan Råghall  38
2. Christer Pålsson, Ulla Henriksson  32
3. Hans Nilsson, Kjell Nilsson 30
4. Hans Grundahl, Bertil Olsson, Olle Wåhlén  27
5. Robert Jansson, Marie Griph  26
6. Sven-Erik Söderlund, Dagmar Söderlund  23
7. Gunnar Kvarnlöf, Karin Kvarnlöf   7

Totalt sågs/hördes 44 arter.
Björktrast
blåmes
domherre
fiskmås
gråsiska
gråsparv
gråtrut
gräsand
grönfink
gulsparv
havsörn
järpe
kaja
kanadagås
knipa
knölsvan
koltrast
korp
kråka
kungsfågel
lavskrika
nötkråka
nötskrika
nötväcka
orre
pilfink
sidensvans
skata
sparvuggla
spillkråka
steglits
storskrake
strömstare
större hackspett
svartmes
sångsvan
talgoxe
tallbit
talltita
tamduva
tofsmes
tretåig hackspett
turkduva
vigg