Åtgärder mot boplundring i Stekenjokk

7 juni 2012Ulla Falkdalen 2 kommentarer »

Var det nån som trodde att boplundring i Sverige hörde till gångna tider? Så är det tyvärr inte. Beslag av stora äggsamlingar med påföljande utredningar har visat att Stekenjokkområdet i norra Jämtland och södra Västerbotten har utsatts för omfattande boplundring på senare år. Myndigheterna på båda sidor av länsgränsen inför nu beträdnadsförbud och bevakning i området. Se information och karta nedan.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2012/Pages/polismyndigheten-och-lansstyrelsen-kraftsamlar-mot-boplundrare-i-stekenjokk.aspx
http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.4777177-aggtjuvar-stanger-stekenjokk

http://www.stromsund.se/download/18.44f2368e1372c815c3880005174/Tilltr%C3%A4desf%C3%B6rbud.pdf  http://www.stromsund.se/download/18.44f2368e1372c815c3880005172/karta+stekenjokk.pdf

 

http://www.stromsund.se/download/18.44f2368e1372c815c3880005172/karta+stekenjokk.pdf