Arkiv för kategorin "Föreningen"


JORF:s policy om vindkraft i Jämtlands län

december 11, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

JORF:s mål i samband med en utbyggnad av vindkraften är att tillse att fågelfaunan skyddas. Föreningen är opartisk vad gäller vindkraften som sådan, även om enskilda medlemmar kan ha personliga åsikter i frågan. JORF:s agerande i vindkraftsfrågor görs endast med avseende på naturvårdsaspekterna, speciellt fågelskyddsfrågorna.

Läs mer »