JORF PROGRAM

november 27, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

PROGRAM FÖR HÖSTEN 2022 OCH VÅREN 2023

Artrally lördag den 19 november                                                                     

Plats: Var som helst inom Jämtlands län. Åk runt någonstans i Jämtland-Härjedalen eller skåda i hemmamarkerna!

Tid: 06.00 – 18.00

Se eller lyssna efter så många fågelarter som möjligt.

Regler: Varje lag får bestå av 2 – 3 personer som alla ska sett eller hört den fågel som man räknar in.

Lagen anmäler sig senast fredag den 18 november till Christer Pålsson 070-6485970 eller till mailadress chrpal56 (at) gmail.com . Meddela resultaten till Christer Pålsson efter att artrallyt är slut.

JULMÖTE måndag 12/12 klockan 18.00

Plats: Mötesplats Prästgatan 58, Östersund

Bildvisning och redovisning av artrallyt. Fika med stut med ost/skinka, glögg, lussekatter, pepparkakor, te och kaffe. Kom och träffa andra fågelintresserade! Med glatt humör och tom mage fyller vi lokalen med skratt och magen med mat. Allt till självkostnadspris, ca 80 kr. Vi redovisar vilka fåglar som sågs under artrallyt och vilket lag som noterade flest antal fågelarter. Sista anmälningsdag: tisdagen 6/12 till Ingvar Alkemar 073-0415992 eller per mail till ingvaralkemar (at) gmail.com

Vinterfåglar inpå knuten 27–30 januari 2023. Information på vinterfaglar.se

Bildvisning på Östersunds bibliotek lördag 25 februari kl 13

Volker Mauerhofer “Journeys to large eagles of the world” Eagles in the Philippines, Canada, Africa (Tanzania, Egypt), Columbia and Japan.

Fika och fågelquiz.

Uggleutflykt någon kväll i mars om det blir gott om ugglor. Information läggs ut på JORF:s hemsida och facebooksidor. Ansvarig Kristofer Holmsten.

Fågelskådning Lillsjön Odensala den 18 april klockan 18. Samling vid slutet av Fagerbacken. Kontaktperson: Lars Arvidsson: 070–338 37 51

Studiecirkel om fåglar med start i april

Två träffar inomhus och två utomhus. Du som är intresserad skriv till info@jorf.se

Resa för tjejgruppen till Sikåsvågarna, Hammerdal och Lillsjön, Tullingsås.

Samling vid Wargentinsskolan 17.30 onsdag 10 maj för gemensam färd norrut.

Ta med fika och varma skor. Ansvarig: Elisabeth Marklund Mobil: 076-0394992

Fågeltornskampen 6 maj Västra tornet i Tysjöarna, norra sjön. 05:00 – 13:00. Ansvarig: Christer Pålsson. Öppet för alla att under dagen komma på besök. Info Christer Pålsson 070 648 59 70

Fågeltornskampen och återinvigning av Sikåstornet 6 maj 05:00 – 13:00. Info Tor Persson  070-6869623

Fågelskådningens dag 7 maj. Ändsjön kl 8.

Samling på stora parkeringsplatsen vid Lövstavägen. Info Lars Arvidsson 070-3383751 

Fågelskådningens dag. 7 maj.

Start vid Lillsjön, Tullingsås kl 08:00 och beroende på väder, dagsläget mm samåkning till närliggande obsställen. 

Resa till Runde i Norge 18–21 maj?

Finns intresse för en resa med JORF till Runde Kristi Himmelsfärdshelgen 2023? Lämplig grupp 4–10 personer. Det finns flera boendemöjligheter på ön. Beroende på hur många deltagare vi blir åker vi i egen bil eller hyr en mindre buss. Det är viktigt att bestämma sig snabbt. Runde är Norges kanske mest attraktiva fågelskådarlokal och man bör nog boka boende flera månader i förväg. Är du intresserad, hör av dig så snart som möjligt till Thomas Holmberg 0730583630 thho46@gmail.com.  

Kvällsexkursion till Tysjöarna 24 maj kl 18.

Samling där rampen börjar i Kännåsen. Info Lars Arvidsson 070-3383751

Ånnsjödagen 3 juni

Kl 07.00 – 11.00 Fågelskådning i Ånn.
Utgångspunkt Ånns station. Följ markerade leder. Kom när det passar Dig! Vi har guider i tornen som kan informera och hjälpa till med artbestämning av fåglarna.

Kl 13. Årsmöte i JORF på fågelstationen i Handöl

Kl 14.00-17.00 Öppet hus på fågelstationen i Handöl.
Välkommen att besöka fågelstationen och prata fåglar och få veta mer om verksamheten. Tipsrunda. Fika.

JULMÖTE Måndag 12/12 klockan 18.00

november 20, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Plats: Mötesplats Prästgatan 58, Östersund

Bildvisning och redovisning av artrallyt. Fika med stut med ost/skinka, glögg, lussekatter, pepparkakor, te och kaffe. Kom och träffa andra fågelintresserade! Med glatt humör och tom mage fyller vi lokalen med skratt och magen med mat. Allt till självkostnadspris, ca 80 kr. Vi redovisar vilka fåglar som sågs under artrallyt och vilket lag som noterade flest antal fågelarter. Sista anmälningsdag: tisdagen 6/12 till Ingvar Alkemar 073-0415992 eller per mail till ingvaralkemar (at) gmail.com

Föredrag om hur människor, fåglar och insekter påverkas av trådlös teknik 23 november 2022

november 11, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Artrally

oktober 29, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Lördag 19 november 2022. Plats: Var som helst inom Jämtlands län. Åk runt någonstans i Jämtland-Härjedalen eller skåda i hemmamarkerna! Tid: 06.00 – 18.00. Se eller lyssna efter så många fågelarter som möjligt. Regler: Varje lag får bestå av 2 – 3 personer som alla ska sett eller hört den fågel som man räknar in. Lagen anmäler sig senast fredag den 18 november till Christer Pålsson 070-6485970 eller till mailadress chrpal56 (at) gmail.com . Meddela resultaten till Christer Pålsson efter att artrallyt är slut.

Rapport från häckningar i holkarna runt Lillsjön, Östersund.

september 17, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Den 31 aug. inventerades häckningar i holkarna, som uppsattes

för två år sedan. 27 holkar finns uppsatta plus två knipholkar. Två holkar var öppnade av någon, vilka inte blev besatta av några fåglar. Arterna har bestämts utifrån bomaterial och kvarvarande ägg resp. döda ungar.

Alla 25 holkar var besatta och 20 st. har använts av mesar. Sannolikt är det bara blåmesar och talgoxar. Mesarnas bon och kvarvarande ägg har lika utseende, därav kan inte arterna bestämmas. I tre av holkarna häckade

sv/vit flugsnappare och i två holkar nötväckor. I en holk häckade både mes och flugsnappare (olika häckningsperiod). Inga knipor häckade i de två holkarna.

Slutsatsen är att jämfört med 2021, så har sv/vit flugsnappare minskat med 50%. Mesarna däremot har ökat. Orsaken till nedgången för flugsnapparna torde vara att det var kallt under flugsnapparnas senare häckningsperiod, då lite insekter fanns att tillgå. Det positiva är att alla holkar (100%) har varit besatta och väldigt få döda ungar upptäcktes.

Alla holkar är nu märkta med nummer. Om någon ser vilken art som använder holkarna, så skicka tacksamt ett SMS till 070 375 37 07.

Larsa Jonsson och Anders Berglund

Rapport från häckningar i holkarna runt golfbanan Storsjöbygdens golf 2022

september 14, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Nötväcka i byggtagen

Den 5 sept. inventerades holkarna på vår bana. 46 holkar finns nu uppsatta plus två knipholkar. Under säsongen har två familjer st. Hackspett ”roat” sig med att hacka hål i ett stort antal holkar. Nu är nya holkar uppsatta och några har reparerats. Orsaken till hackspettens tilltag är födosökande. Spetten lyssnar sig till ljud under sök av föda. Den lever på bl.a. på insekter, dess larver, fågelungar, ägg, frö och nötter.

Arterna har bestämts utifrån bomaterial och kvarvarande ägg resp. döda ungar.

31 holkar var besatta. Övriga bostäder var tomma och skadade. Endast 3 hela holkar var tomma. Av de 31 holkarna häckade mesar. Högst sannolikt är det bara blåmesar och talgoxar. Mesarnas bon och kvarvarande ägg har lika utseende, därav kan inte mestypen bestämmas. I 4 av holkarna häckade svartvit flugsnappare. Intressant är att nötväckan häckat i en holk på vår bana. Arten har blivit allt vanligare norrut i vårt land.

Ovanligt många icke kläckta ägg hittades i redena. Flugsnapparna har minskat sedan i fjol med 50%. En orsak torde vara att det var kyligt i juni och mindre mängd insekter fanns för att föda upp ungarna.  

Vad har vi för nytta av alla holkarna? Fåglarna lever mest av insekter under för och högsommaren.  Som ex. så behöver en svartvit flugsnappare 2000 myggor/dag för att överleva. Det är klart bättre att fåglarna äter insekterna, än att de ska bita oss.

 Att spela golf är inte bara ett spelande, utan det ger oss också en naturupplevelse. När ni spelar golf på vår fina bana, så titta er runt på omgivningens biologiska mångfald.

Alla holkar är nu märkta med nummer. Om någon ser vilken art som använder holkarna, så skicka tacksamt ett SMS till 070 375 37 07 eller kontakta mig på banan.

Larsa Jonsson  ”utnämnd av någon till holkansvarig”

Ånnsjödagen lördag 4 juni 2022

maj 29, 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Utsikt från Nätaholmentornet Foto: Steve Dahlfors

Ånnsjödagen med guider i fågeltorn och gömslen i Ånn. Lördag 4 juni, mellan kl 07-12. 

Kontaktperson: Thomas Holmberg 073–0583630

Årsmöte i JORF på Nätaholmen, Ånn, kl 13

Öppet hus med fika på Ånnsjöns Fågelstation i Handöl kl 15