Ånnsjöns fågelstation i sommar?

17 maj 2010Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Ånnsjöns fågelstation söker inventerare, ringmärkare och assistenter!

Ånnsjöns Fågelstation i Handöl. Foto: Ulla Falkdalen

Under 2010 kommer fågelstationens verksamhet att bedrivas i form av ett antal projekt som vart och ett omfattar 1-2 veckors fältarbete för en grupp om 2-8 personer.

Vi söker inventerare till våra olika inventeringsprojekt i juni. Du bör känna till de vanliga fjäll- och våtmarksfåglarna till utseende och läte. Du bör också ha kondition för dagliga vandringar över fjäll och myr.

Vi söker även ringmärkare och assistenter till våra nätfångstprojekt i juli och augusti. Som ringmärkare bör du ha egen ringmärkarlicens, medhjälparlicens eller stor erfarenhet av ringmärkning på fågelstation eller motsvarande. Assistenter behöver inte ha tidigare erfarenhet av nätfångst och ringmärkning.

Arbetet på Ånnsjöns fågelstation sker ideellt men den som deltar får fri logi i vårt bekväma hus i Handöl och härliga upplevelser i Ånnsjöfjällen. Hör av dig om du vill vara med!

Fågelstationens hemsida: www.annsjon.org Kontaktperson: ulla.falkdalen (at) annsjon.org