Arkiv för 2012


Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun, Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat de handlingar som vi fått oss tillsända, speciellt ” Vindkraftsanläggning Bingsta – Anmälan om uppförande av gruppstation för vindkraft enligt 9 kap miljöbalken. Vi noterar att […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-19 Myndighetsnämnden, Härjedalens kommun Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har tagit del av den rapport Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen som gjorts av Martin Lidvall och Elisabet Persson för Vindvision Norr AB. 2011-10-21. Som fågelskyddsorganisation reagerar vi starkt emot att det inte har gjorts ordentliga fågelinventeringar i området. […]

Läs mer »

Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-06-04 Turinge Energi AB Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun Med anledning av inbjudan till samråd angående vindkraftetableringen vid Storflötten och Länsterhöjden vill JORF framhålla sin positiva syn på initiativet att tillfråga föreningen i ett relativt tidigt skede, så föreningen får möjlighet att påverka så att ett tillräckligt bra beslutsunderlag tas […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat de handlingar som vi fått oss tillsända, speciellt ” Vindkraftsanläggning Bingsta – Anmälan om uppförande av gruppstation för vindkraft enligt 9 kap miljöbalken. Vi noterar att […]

Läs mer »

Samråd ang planerad vindpark på Florkölen, Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-09 Nordex Sverige AB Uppsala Samråd ang planerad vindpark på Florkölen, Härjedalens kommun Med anledning av inbjudan till samråd angående vindkraftetableringen på Florkölen vill JORF framhålla sin positiva syn på initiativet att tillfråga föreningen i ett tidigt skede, så möjlighet ges till rekommendationer för var vindturbiner kan/bör placeras respektive vilka platser som ska undvikas. Den […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat den MKB som insänts av Vindvision Norr AB i samband med ansökan om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20. Vi noterar att kapitel 8.2 Flora och fauna är mycket summariskt och bristfälligt […]

Läs mer »

Yttrande ang planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-19 Myndighetsnämnden, Härjedalens kommun Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har tagit del av den rapport Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen som gjorts av Martin Lidvall och Elisabet Persson för Vindvision Norr AB. 2011-10-21. Som fågelskyddsorganisation reagerar vi starkt emot att det inte har gjorts ordentliga fågelinventeringar i området. I […]

Läs mer »