Fågelskådardag vid Ånnsjön 3 juni

maj 29, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

07.00-11.00 Fågelskådning i fågeltorn och gömslen i Ånn. Vi har guider på plats som hjälper till med artbestämningen. Utgå från Ånns station. Även tornet i Handöl kommer att vara bemannat delar av dagen.

14-18 Öppet hus på fågelstationen i Handöl. Fika, fågelprat, tipspromenad. Alla är välkomna!

19.00 Middag på Enaforsholm för dem som önskar. 195 kr. Föranmälan senast samma dag på tel 0647-73026 ellerinfo@enaforsholm.se

20.15 Genomgång av dagens aktiviteter. Bildvisning. Fika kan köpas. Enaforsholm.

22.00 Dubbelbeckasinexkursion till Högåsen. Samling vid Enaforsholm. Föranmälan till fågelstationen under dagen eller på telefon 0730583630

Upplysningar. Thomas Holmberg 0730583630

Stårschans fågelkväll 17 maj

maj 11, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Tjejkväll. Vi ses i badhusparken ( vid stora ingången) klockan 18.00

Vid frågor ring Elisabeth 063-40299

Fågelskådning för ungdomar 20 maj

maj 11, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Plats: Tysjöarna, Krokom, Samling parkeringen i Kännåsen.

Tid 08.00 Kontakt: Elisabeth Marklund 063-40299

Fågelskådningens Dag 7 maj vid Ändsjön

maj 7, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Trots blåsten mötte 14 st upp och gick en runda kring Ändsjön. Alltid roligt med både nya och gamla bekanskaper, dessutom en blandning av vuxna, barn, män och kvinnor.

Artlista: sädesärla,bofink,björktrast,blåmes,rödhake,gransångare,sothöna,kungsfågel,talltita,talgoxe,vigg,trana,kråka,svarthakedopping,bläsand,gräsand,kricka,skäggdopping,brunand,knipa,kanadagås,rödvingetrast,brun kärrhök,nötväcka,strandskata,skata,skrattmås och fiskmås.

Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag

april 27, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

6 maj Fågeltornskampen,

Plats: Tysjöarna, Norra tornet

Tid: 05.00-12.00 eller när du vill under den tiden, Kontakt: Christer Pålsson 070-6485970

Plats: Lillsjön Tullingsås, Strömsund

Tid: 05.00-12.00 eller när du vill under den tiden, Kontakt: Tor Persson 070-686 96 23

7 maj, Fågelskådningens dag,

Plats: Ändsjön, Frösön Samling parkeringen vid Warners plan.
Tid: 08.00 Kontakt, Elisabeth Marklund, 063-40299

Plats: Tysjöarna, Krokom, Samling parkeringen i Kännåsen.

Tid 08.00 Kontakt: Lars Arvidsson, tel 070-338 37 51

Plats: Fågeltornet Lillsjön Tullingsås, Strömsund.
Tid 6:00 – 10:00 Kontakt, Robert Jansson 070-2341070, Tor Persson 070-686 96 23

Plats: Bräcke Eldtjärn Östra sidan

Tid 08.00 Kontakt Jörgen Andersson 070-656 17 58

Kvällsexkursion

Plats: Tysjöarna, Krokom, Samling vid rastplatsen vid E14 före Åskorset.

Tid 18.00 Kontakt: Lars Arvidsson 070-338 37 51

Fågelexkursion i Badhusparken måndag 24 april

april 21, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Alla är välkomna på fågelexkursion i Badhusparken, Östersund !

Samling vid gångbrons början kl 18.30, måndag den 24 april.

Kontakt: Lars Arvidsson 070-338 37 51

19 april på Magneten

april 16, 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Dubbelbeckasin Foto:Torsten Green-Pedersen

Onsdag 19/4 Klockan 19.00 visar Torsten Green-Pedersen och Ingvar Alkemar fågelbilder på Magneten i Krokoms centrum. Vi presenterar även Jorf som förening.

Alla välkomna!