JORF är emot gruvbrytning i alunskiffer

mars 8, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Lyssna efter Berguv!

januari 16, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Berguv. Skansen. Foto Steve Dahlfors

Berguven blir riksinventeringsart i Sverige 2019 och 2020!

Vi hoppas att många vill hjälpa till med att inventeringarna. Metodiken framgår i bifogad länk från SOF BirdLife Sverige.

http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/

Vårprogram 2019

januari 8, 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Lördag den 16 februari  Årsmöte                                                       

Plats: Studiefrämjandets lokal, Storgatan 34, Östersund

Tid: Kl 14.00

Efter årsmöte och fika blir det Fågel-Quiz och bildvisning

24 april  Fågelexkursion                                                                                                     

Plats: Badhusparken, Östersund

Tid: 18.30 Kontakt: Lars Arvidsson 070-338 37 51

4 maj Nordiska Fågeltornskampen                                                                                                               

Plats 1: Tysjöarna, Norra tornet

Tid: 05.00-12.00 eller när du vill under den tiden, Kontakt: Christer Pålsson 070-6485970

Plats 2: Fågeltornet Lillsjön Tullingsås, Strömsund

Tid: 05.00-12.00 eller när du vill under den tiden, Kontakt: Tor Persson 070-686 96 23

5 maj, Fågelskådningens dag                                                                                                             

Plats 1: Ändsjön, Frösön Samling parkeringen vid Warners plan.
Tid: 08.00 Kontakt, Elisabeth Marklund, 073-0415992

Plats 2: Fågeltornet Lillsjön Tullingsås, Strömsund.
Tid 6:00 – 10:00 Kontakt, Robert Jansson 070-2341070, Tor Persson 070-686 96 23

Plats 3: Bräcke Eldtjärn Östra sidan.

Tid 08.00 Kontakt Jörgen Andersson 070-656 17 58

11-12 maj Exkursion till Höga Kusten                                                                                                     

En helgutflykt via Ammerån i Bräcke till Stornäset i Sundsvall vidare till Nordingrå med övernattning och kanske avslutning i Öfjärden utanför Ö-vik. Återresa via Sollefteå.

Kontakt: Elisabeth Marklund/ Ingvar Alkemar tel:073-0415992 eller via mail: s.m.elisabeth.marklund@gmail.com

Lördag eller söndag 18-19 maj, Fågelskådning för ungdomar.                                                   

Resa norrut mot Tullingssås med Tor och Robert.

För närmare information: Ingvar Alkemar tel:073-0415992

Lördag 1 juni Ånnsjödagen                                                                        

07-11 Fågelskådning längs den spångade leden i Ånn. Kom när det passar under morgonen. Fågelguider finns i fågeltornen.

13-14 Årsmöte i Föreningen Ånnsjöns Fågelstation, Handöl

14-18 Öppet hus på fågelstationen i Handöl. Fika, prata fåglar, gå en tipspromenad!

18.00 Middag på Enaforsholm fjällgård för dem som önskar.

19.30 cirka Bildvisning, redovisning av dagens fågelobservationer, tipsfrågor mm. Enaforsholm.

22.00-cirka 01.00 Dubbelbeckasinspel på Högåsen.

Juni-augusti CES-ringmärkning på Frösön Kontakt: Ingvar Alkemar tel:073-0415992

Resultat artrally lördag 17 nov. 2018

december 9, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

                       Lag                          Antal arter
1. Kim Woxlägd, Johan Råghall  38
2. Christer Pålsson, Ulla Henriksson  32
3. Hans Nilsson, Kjell Nilsson 30
4. Hans Grundahl, Bertil Olsson, Olle Wåhlén  27
5. Robert Jansson, Marie Griph  26
6. Sven-Erik Söderlund, Dagmar Söderlund  23
7. Gunnar Kvarnlöf, Karin Kvarnlöf   7

Totalt sågs/hördes 44 arter.
Björktrast
blåmes
domherre
fiskmås
gråsiska
gråsparv
gråtrut
gräsand
grönfink
gulsparv
havsörn
järpe
kaja
kanadagås
knipa
knölsvan
koltrast
korp
kråka
kungsfågel
lavskrika
nötkråka
nötskrika
nötväcka
orre
pilfink
sidensvans
skata
sparvuggla
spillkråka
steglits
storskrake
strömstare
större hackspett
svartmes
sångsvan
talgoxe
tallbit
talltita
tamduva
tofsmes
tretåig hackspett
turkduva
vigg

Grötfest fredag 7 december kl 17

november 24, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat från höstmötet 25 oktober

oktober 28, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Det blev en uppskattad kväll som inleddes med att Elsa Grenholm berättade om sin trettioåriga insats som fågelrehabiliterare i Jämtlands län. Många fåglar har fått professionell hjälp av henne under åren, bland annnat många rovfåglar, ugglor och småfåglar. Nu har hon tyvärr bestämt sig för att avveckla verksamheten, så en ersättare behövs. Det är ett obetalt men viktigt jobb. Du som har intresse av att ta över uppgiften som fågelrehabiliterare kan kontakta Elsa på telefon 0640-18043. Hon hjälper till med upplärning och lämnar över frys med lämplig fågelmat samt en del burar.

Efter detta genomfördes fågelquizet med flera kluriga fåglar. Bland de fjorton mötesdeltagarna fanns en ung fågelskådare som snabbt kunde hitta de rätta svaren.

Artrally 17 November 2018

oktober 26, 2018Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Entita. Foto: Ulla Falkdalen

Tid 06.00 – 18.00 lördag 17 november

Plats: var som helst inom Jämtlands län. Vi kollar hur många fågelarter  som kan hittas en novemberdag. Varje lag kan bestå av 2 eller 3 personer och man kan ta sig fram till fots eller med något fordon. Varje fågelart måste ha hörts eller setts av minst två personer för att räknas.  Anmäl laget och antal arter till Christer Pålsson chrpal56@gmail.com  0706485970. Resultaten presenteras på Grötfesten 7 december.