Hedersledamot i JORF

27 februari 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

På JORF:s årsmöte utsågs den avgående styrelseledamoten Staffan Åström till hedersledamot vilket förutom äran innebär ständigt medlemsskap i föreningen! Staffan har gjort mycket stora insatser för JORF. Han har suttit i styrelsen sedan slutet av 1980-talet och varit kassör sedan mitten av 1990-talet. Staffan har också varit redaktör för vår tidning Fåglar i Jämtland-Härjedalen under några år. Dessutom är han en hängiven fågelinventerare som deltar i Svensk Fågeltaxerings olika inventeringar sedan många år tillbaka. Tusen tack Staffan!

JORF:s ordörande Ulla Falkdalen överräcker diplomet till Staffan Åström. Foto: Danie Hedenbo
JORF:s ordförande överräcker diplomet. Foto: Daniel Hedenbo