Fjällfåglar och JORF Årsmöte 10 feb. 2024

25 januari 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Östersunds bibliotek kl 13.00-16.00 lördag 10 februari.

”Hur går det för fjällens fåglar – och hur vet vi det? Och så en del om Svensk Fågeltaxering också”

Martin Green från Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet, berättar om populationsutvecklingen för fjällens fåglar och informerar om Svensk Fågeltaxerings olika delprogram.

Efter en fikarast hålls Jämtlands läns ornitologiska förenings årsmöte med bildvisning av 2023 års verksamhet.

JORF bjuder på fika. Anmäl gärna deltagande till info (at) jorf.se så vi vet hur mycket fika vi ska fixa.

Ett samarbete med Studiefrämjandet