Resultat av Artrallyt 18nov 2023

9 december 2023Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Lag                                                        Antal arter

Daniel Hedenbo – Sixten Lindblom                               32

Albin Enetjärn  ­-  Johannes Enebog                              32

Christer Pålsson – Ulla Henriksson                                29

Robert Jansson – Marie Griph                                       25

Kent Moén – Eva Moén                                                 23

Terje Olsson – Monika Paulsson – Lukas Eldh               23

Gunnar Kvarnlöf – Karin Kvarnlöf                                  20

Lars Hammarfalk – Bertil Roos – Esther Golibrzuch     20

Fredrik Jonsson – Ulrika Nordin – Ludvig Nordin          16

Arter noterade vid Artrallyt den 18 nov. 2023

Bergfink

Björktrast

Blåmes

Bläsand

Bofink

Domherre

Duvhök

Fiskmås

Grågås

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Gräsand

Grönfink

Grönsiska

Gulsparv

Havsörn

Järpe

Kaja

Knipa

Korp

Kråka

Lavskrika

Mindre korsnäbb

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Orre

Pilfink

Sidensvans

Skata

Sparvhök

Sparvuggla

Steglits

Storskrake

Strömstare

Större hackspett

Svartmes

Sångsvan

Talgoxe

Tallbit

Talltita

Tamduva

Tjäder

Tofsmes

Trädkrypare

Turkduva

Vigg

Vinterhämpling

Summa: 50 arter