Hur går det för fåglarna i skogen?

12 oktober 2023Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Har det blivit färre ”morkulledrag” på nätterna? Foto: Peter Berglund

Välkommen till en föreläsning om skogens fåglar i Mellannorrland!

Ur innehållet:

  • Hur går det för skogens fåglar?
  • Vilka arter är sårbara/akut hotade i vårt område?
  • Vilka anländer först på våren jämfört med tidigare?
  • Exempel från olika fågelinventeringsmetoder i skogen.
  • Dina egna fågelfunderingar berikar under eftermiddagen!
  • Ljudquiz på 12 vanliga fågelarter 

Föreläsare: Peter Berglund, Liden (BirdLife Medelpad)

Presentationen innehåller bilder (med revirsång) från naturupplevelser de senaste 20 åren från 3-400-metersnivån i skogen. Vetenskapligt innehåll baseras på fakta från Svensk Fågeltaxering och Rödlistan.

Plats:            Samlingssalen, Östersunds bibliotek

Datum:         Lördag 11/11 kl 13.30 – 16.00 (inkl fikarast)

Övrigt:          Anmäl deltagande senast kl 15 dagen innan per mail till info@jorf.se

Fritt inträde!

Jämtlands läns ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Östersund

Ett kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet