Fågelskådningens dag Ändsjön 8 maj

8 maj 2022Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Fågelskådningens dag 8 maj 2022 blev kall och blåsig. Endast åtta personer besökte fågeltornet vid Ändsjön. Arter som noterades var Svarthakedopping, Skäggdopping, Kanadagås, Gräsand, Snatterand, Skedand, Bläsand, Kricka, Brunand, Vigg, Knipa, Storskrake, Brun kärrhök, Sothöna, Trana, Grönbena, Gluttsnäppa, Brushane, Skrattmås, Fiskmås, Ladusvala, Rödvingetrast, Björktrast, Kungsfågel, Rödhake, Talgoxe, Blåmes, Kråka, Bofink och Sävsparv.

Brushane och grönbena. Foto: Ulla Falkdalen