Lyssna efter Berguv!

16 januari 2019Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Berguv. Skansen. Foto Steve Dahlfors

Berguven blir riksinventeringsart i Sverige 2019 och 2020!

Vi hoppas att många vill hjälpa till med att inventeringarna. Metodiken framgår i bifogad länk från SOF BirdLife Sverige.

http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/