Medlemsskap och Fåglar i Jämtland-Härjedalen

27 november 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Årets sista nummer av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” kommer att skickas ut före jul! Om någon medlem hellre vill ha tidningen digitalt istället för en papperstidning i brevlådan, så meddela detta snarast till vår mejldress info@jorf.se

Du som redan är medlem i JORF har fått inbetalningskort från BirdLife Sverige, eftersom de administrerar vårt medlemsregister och står för all hantering av medlemmarna, inklusive påminnelser om medlemsavgifter. Om kostnad för BirdLife Sveriges tidning Vår Fågelvärld är inräknad på inbetalningskortet fast du inte önskar den, så går det bra att ändra summan och bara betala medlemsavgiften för JORF. Meddela samtidigt förändringen till medlem@birdlife.se.

Om inbetalningskort saknas kan du betala JORF medlemsavgift 180 kr (60 kr ungdom) via BirdLife Sverige Plusgiro 19 94 99-5. Önskar du även tidningen Vår Fågelvärld kostar den 330 kr (ungdom 165 kr). Välj Meddelande istället för OCR och skriv namn, adress, e-post samt vad summan gäller. Du kan även meddela uppgifterna till medlem@birdlife.se  Mer information finns på www.birdlife.se