Medlemsskap och Fåglar i Jämtland-Härjedalen

27 november 2017Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Nu är det dags att sända årets sista nummer av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” till tryckeriet! Det vore därför bra att få veta vilka medlemmar som hellre vill ha tidningen digitalt istället för en papperstidning i brevlådan. Var snäll och meddela detta snarast till vår mejldress info@jorf.se

Från kommande år blir alla JORF-medlemmar samtidigt medlemmar i SOF BirdLife Sverige utan extra kostnad.  Därifrån kommer inbetalningsavi att sändas ut före jul. Våra medlemsavgifter blir samma för 2018, alltså 180 kr (ungdomar 60 kr). Familjemedlem och stöd 50 kr (ej tidskrift). Vill du dessutom ha någon tidning från SOF BirdLife Sverige kan du göra tillval. Detta kommer nog att framgå av avin.