Håll ett öppet öga över natur och miljö

17 juni 2014Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

”Djur och växter i naturen skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Men varje år sker ett antal, medvetna eller omedvetna brott, som drabbar djur och växter på olika sätt. Du kan hjälpa till genom att tipsa om brott i naturen.

Öppet öga är en kampanj i samarbete mellan flera av landets länsstyrelser, polisen och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet att göra i naturen.”

Se vidare informationsfoldern Öppet öga – Tillsammans mot brott i naturen