Har du sett fiskgjusen i sommar?

19 augusti 2013Lars Falkdalen Lindahl 7 kommentarer »

Fiskgjusen är efter örnarna den största rovfågeln i Sverige. Den har ljus undersida och mörk ovansida och både utseendet och beteendet gör den lätt att känna igen. Som namnet antyder lever den av fisk och man ser den oftast när den patrullerar över sjöar och vattendrag. När den upptäcker en fisk dyker den rakt ner i vattnet och fångar fisken i klorna. Boet, som är ett stort risbo, bygger den i toppen av ett träd, gärna nära vatten.

FIskgjuse

Fiskgjuse med byte. Foto: dw_ross

I år ska alla Sveriges fiskgjusar räknas.

– Fiskgjusen är inte ovanlig i Jämtland-Härjedalen, men den förekommer ganska glest och vi vet inte om beståndet ökar eller minskar, säger Johan Råghall, som är den som tar emot och sammanställer fiskgjuserapporterna från Jämtlands län. Han tycker därför är det angeläget att alla som sett fiskgjusen i sommar rapporterar det till Jämtlands läns ornitologiska förening. Särskilt intressant är det förstås att få in rapporter om häckningar eller misstänkta häckningar.

Du kan skicka in din rapport med e-post till Johan Råghall, johan.raghall( å )naturskyddsforeningen.se (ersätt ( å ) med @). Rapporten bör innehålla uppgifter om platsen, ungefärligt datum och om det är en trolig eller säker häckningsplats.

Om du redan lagt in din observation på Artportalen (”Svalan”) behöver du inte rapportera här!