”Fåglar i Jämtland Härjedalen” 3:2012 är utskickad

8 oktober 2012Johan R Inga kommentarer »

Nu har FiJH 3/2012 kommit ut! Den har sänts till alla som har betalat medlemsavgiften för 2012. Vi skickar inga fler påminnelser i år. Den som inte fått tidningen trots inbetald medlemsavgift ombeds kontakta kassören Staffan Åström 0640-131 14, sibbaldia (at) passagen.se. Tre inbetalningar som saknar namn har inkommit. Du som glömt betala medlemsavgiften för 2012 och vill fortsätta vara medlem i JORF kan sätta in 150 kr på plusgiro 860309-4.