Lavskrikan minskar söderut?

25 november 2009Lars Falkdalen Lindahl 1 kommentar »
Lavskrika

Lavskrika. Foto: Estormiz

Dalademokraten publicerade för ett par dagar sedan en oroande artikel där man konstaterar att lavskrikan tycks ha minskat drastiskt i Dalarna sedan 1997. Undersökningen genomfördes genom att låta älgjägare räkna de lavskrikor de såg. 1997 rapporterades 62 lavskrikor från 22 olika platser medan man i år bara fick in rapporter om 8 lavskrikor från 3 platser. Det intensiva skogsbruket som lämnar kvar mycket lite äldre skog pekas ut som trolig orsak till denna nedgång.

Nästan samtidigt rapporterades dock av Upsala nya tidning att lavskrika observerats i Färnebofjärdens nationalpark vid gränsen mellan Uppland och Gästrikland, väl utanför lavskrikans normala utbredningsområde.

Är det någon som vet hur det går för lavskrikan i Jämtlands län? Kommentera gärna nedan. Det är inte svårt att inse att skogsbruket går hårt fram även här, men gissningvis har den ett tämligen gott skydd i den fjällnära skogen.

Tags: ,