Årsmöte i Ånnsjöns fågelstation

6 oktober 2011Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Kallelse till årsmöte i Föreningen Ånnsjöns fågelstation

Plats: Fågelstationen i Handöl, Jämtland

Tid: Lördagen den 15 oktober klockan 19.00

Programpunkter, inte nödvändigtvis i denna ordning:

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Information och diskussion kring 2011 års verksamhet, inklusive vandaliseringen som föreningens ringmärkningsverksamhet utsattes för

• Fika

Nuvarande och blivande medlemmar är varmt välkomna!

Styrelsen genom Lars Falkdalen Lindahl

lars.falkdalen@annsjon.org

PS. Du som har lust och tid kan också vara med och göra lite småjobb på vår informationsbyggnad under helgen. Vi kommer att skruva plank i nya terassen och gräva för en gång mellan terass och p-plats. Om du vill övernatta på fågelstationen kan du kontakta Ulla Falkdalen e-post: gyrfalco(at) gmail.com